Artikkelit

Kiara ja Kuura saivat uuden alun eläinsuojeluyhdistyksen sijaiskodissa

Pelokkaat kissanpennut olivat täynnä kirppuja, ja ne kammosivat kaikkia hoitotoimenpiteitä. Sittemmin Kiara ja Kuura ovat päässeet harjoittelemaan kissamaista elämää Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen sijaiskodissa.
08.02.2024 Joanna Lundahl 5 min
Kiara ja Kuura olivat sijaiskotiin saapuessaan pelokkaita ja nälkäisiä. Sijaiskodissa asuminen on tehnyt pennuista rohkeampia. Kuva: Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys
Pelokkaat kissanpennut olivat täynnä kirppuja, ja ne kammosivat kaikkia hoitotoimenpiteitä. Sittemmin Kiara ja Kuura ovat päässeet harjoittelemaan kissamaista elämää Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen sijaiskodissa.
08.02.2024 Joanna Lundahl 5 min

SEYn jäsenyhdistys Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys (KSESY) pitää yllä sijaiskotiverkostoa, jonka tarkoituksena on auttaa eläimet uuden elämän alkuun. Sijaiskoteihin sijoitetaan sekä lemmikkejä että luonnonvaraisia eläimiä.

Kaikki yhdistyksen hoiviin jäävät eläimet sijoitetaan niiden tarpeita vastaaviin sijaiskoteihin. Sijaiskoti hoitaa eläimen kuin omansa ja huolehtii sen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista siihen saakka, kunnes eläin on luovutusikäinen ja valmis uuteen kotiin.

Johanna Kiuru toimii parhaillaan sijaiskotina kahdelle kissanpennulle, Kiaralle ja Kuuralle.

– Tullessaan pennut olivat hyvin pelokkaita, ja ne piiloutuivat kaikkiin mahdollisiin koloihin, mitä vaan löysivät. Ne olivat myös todella nälkäisiä. Ne tankkasivat ruokaa kovaa vauhtia ja paikkasivat ulkona kärsittyä nälkiintymistä.

Pennuilla oli likaiset turkit, ja niillä oli kirppuja. Heti tulopäivänä ne saivat matokuurin ja parin päivän päästä kirppujen häätöön lääkkeet. Kirppujen takia pentuja täytyi heti alusta asti kammata päivittäin tiheällä kammalla. Lisäksi niitä täytyi pyyhkiä kostealla kankaalla. Kissat kävivät myös puntarilla päivittäin. Molempien paino on jo tuplaantunut kuukaudessa Kiurun luona.

– Hoitotoimenpiteet ovat olleet pennuil­le epämieluisia alusta saakka. Ne sähisevät edelleen kovasti kaikille, kertoo Kiuru.

Sijaiskotina toimiminen tuo paljon iloa

Pennut ovat menossa pian ensimmäiselle eläinlääkärikäynnille, jossa ne tarkistetaan, ja ne saavat ensimmäiset rokotuksensa.

– Tämän jälkeen pennut pääsevät pikku­ hiljaa tekemään tuttavuutta talouden mui­den kissojen kanssa, Kiuru kertoo.

Varsinkin Kiara on ollut todella utelias toisia kissoja kohtaan ja innokas tutustu­maan niihin.

– Itselleni ja omille lapsilleni Kiarasta ja Kuurasta on tullut todella rakkaita, ja niistä on ollut meille kaikille paljon iloa. Tavoittee­na on löytää pennuille rakastava perhe, jossa ne saisivat elää onnellisina lopun elämäänsä ja unohtaa alun vaikeudet, Kiuru toivoo.

KSESYn puheenjohtaja Katju Savelius kertoo, että tällä hetkellä yhdistyksellä on sijaiskodeissa kissojen lisäksi kaneja ja koi­ria. Vuosien varrella yhdistyksellä on ollut sijaiskodeissa myös rottia, hamstereita, lin­tuja ja kilpikonnia.

Sijaiskotien vastuulla on haastatella uu­det kotiehdokkaat ja valita niistä omasta mielestään eläimen tarpeisiin parhaiten so­piva koti.

– Usein käy myös niin, että sijaiskoti kiintyykin eläimeen niin paljon, että adoptoi sen omaksi. Tämä ei kuitenkaan estä sijais­kotina jatkamista, jos asunnon puitteet, ko­tiin jäävä eläin ja sijaiskodin oma tahto mah­dollistavat edelleen sijaiskotina jatkamisen, Savelius sanoo.

Hoidettavien eläinten määrä kasvanut, populaatiokissat vähentyneet

Vuosien varrella yhdistyksen toiminta on muuttunut huomattavasti. Saveliuksen mu­kaan toiminta on tullut näkyvämmäksi, ja kenties siksi myös sen hoitamien eläinten määrä on kasvanut. Myös syyt siihen, miksi eläimet päätyvät yhdistykselle, ovat muuttu­neet.

– Keski­-Suomen alueella on esimerkik­si ollut pitkiä, joskus jopa vuosia kestänei­tä kissapopulaatioiden loukutusprojekteja, mutta ne ovat pikkuhiljaa hiipumaan päin. Kissapopulaatioita tulee edelleen vastaan toiminta­-alueellamme, mutta hieman vä­hemmän kuin aiemmin.

 

Leikkautuskampanjoiden ansiosta monien on mahdol­lista saada taloudellista apua kissan sterilisaatioon tai kastraatioon.

Kissapopulaatioiden väheneminen voi Sa­veliuksen mukaan johtua muun muassa eläin­suojelutoimijoiden lisääntymisestä alueella, valistus­ ja tiedotustyön juurtumisesta sekä toisaalta taas leikkautuskampanjoiden järjes­tämisestä alueella. Leikkautuskampanjoissa hieman huonompituloistenkin on mahdol­lista saada taloudellista apua yhdistykseltä kissan sterilisaatioon tai kastraatioon.

KSESYn toimintaan kuuluu myös muun muassa eläinsuojeluneuvontaa ja ­tiedot­tamista, varainhankintatempauksia sekä vuosittaisen Eläinten päivän tapahtuman järjestäminen. Lisäksi yhdistys tekee yhteis­työtä eläinlääkäreiden, terveystarkastajien ja poliisin kanssa.

i
SEY auttaa läpi Suomen
  • Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistys on perustettu vuonna 1879.
  • Yhdistys on yksi Suomen vanhimmista yhä toiminnassa olevista eläinsuojeluyhdistyksistä. Sen toimialue käsittää Keski-Suomen ja Koillismaan maakunnat.
  • Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksellä on noin 500 jäsentä ja sata vapaaehtoista työntekijää, joista aktiivisesti mukana noin 20–30 henkilöä.
  • Yhdistys hoitaa sijaiskodeissa sekä lemmikkejä että luonnonvaraisia eläimiä.
Skip to content