Tietosuojaseloste

SEY Suomen eläinsuojelu ry henkilötietorekisteri

SEY Suomen eläinsuojelu ry, myöhemmin SEY, noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 eli EU:n yleistä tietosuoja asetusta sekä kansallista lainsäädäntöä.


Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

SEY Suomen eläinsuojelu ry
Y-tunnus 0217003-8
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki
puh. 0207 528 420
Toimiston sähköposti: sey@sey.fi
Verkkosivustomme osoite on https://sey.fi/
Tietosuojavastaava: Sini Kuronen, 044 7799 580, sini.kuronen@sey.fi


Rekisteröidyt

SEY Suomen eläinsuojelun:

 • Jäsenet ja entiset jäsenet sekä lahjoittajat ja lahjoittajaorganisaatioiden yhteyshenkilöt
 • Vapaaehtoiset ja SEYn toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöt sekä luottamushenkilöt
 • Koulutuksiin ja tapahtumiin osallistujat
 • Arvontoihin ja kilpailuihin osallistuvat
 • Eläinsuojeluilmoitusten kohteiden ja ilmoitusten jättäneiden yhteystiedot
 • Verkkosivuille rekisteröidyt tai kommentteja jättäneet
 • Lisäksi rekisteri sisältää kauppapaikoilta saatuja henkilötietoja pentutehtailuun viittaavista ilmoituksista

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

SEYn keskeistä toimintaa on eläinten hyvinvoinnin edistäminen. SEYn vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat hoitavat vuosittain tuhansia eläinsuojeluilmoituksia, jotka perustuu kansalaisten huoleen eläinten hyvinvoinnista eri kohteissa.

SEY hankkii toimintansa mahdollistamiseksi lahjoituksia sekä jäseniä. SEYllä on lainsäädännöllinen velvoite ylläpitää jäsenrekisteriä. Lisäksi rekisterinpitäjällä on yleisen tietosuoja-asetuksen määrämä velvoite johon kuuluu rekisteröityjen tietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden tai sopimuksen aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.

Kuukausilahjoittajien henkilötiedot rekisteröidään sopimussuhteen täyttämiseksi mutta niitä käytetään myös vedoten oikeutettuun etuun tarjota lahjoitusmahdollisuutta tai eläinsuojelutietoa SEYn toiminnoista aiemmin kiinnostuneille.

Eläinten hyvinvointi ja lainsäädännön noudattaminen on sekä SEYn, että yhteiskunnan intressi. Eläinsuojeluilmoitusten osalta rekisterimme käyttötarkoitus on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen, eli eläinsuojeluneuvonta ja eläinsuojeluviranomaisyhteistyö. Eläinsuojeluilmoituksella annettuja henkilötietoja ei käytetä muuhun kuin kyseessä olevan eläinsuojeluilmoituksen käsittelyyn, eläinsuojeluneuvontaan sekä viranomaisyhteistyöhön epäiltäessä eläinsuojelurikosta. Eläinsuojeluilmoituksissa luovutettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös journalistisiin tarkoituksiin. Toimituksellisia henkilötietorekistereitä säilytetään erillään muista henkilötiedoista salatuilla työasemilla. Tietosuojalainsäädännössä on asetettu joitakin vapauksia ja poikkeuksia yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiin henkilötietojen käsittelyssä journalistisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 • Lainsäädäntöön
  • Yhdistyslain velvoitteeseen ylläpitää jäsenluetteloa sekä rekisteriä luottamushenkilöistä
  • Kirjanpitolakiin
  • Rahankeräyslakiin tilitysvelvollisuuden täyttämiseksi
  • Rahankeräyslakiin kuuluvan tietojensaantioikeuden ja valvonnan järjestämiseksi niiltä osin kuin lahjoitukset tehdään tilisiirtoa hyväksikäyttäen
 • Jäsenten ja lahjoittajien sopimussuhteeseen
 • Eläinsuojeluilmoitusten käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi
 • Sopimuskumppanien (yhteistyökumppanit) osalta sopimuksen täytäntöönpanoon sekä mahdollisen reksiterinpitäjän muuhun perusteltuun etuun. Rekisterinpitäjän etu sopimustilanteissa on taloudellisten saatavien ja vastuiden valvonta
 • Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun niiltä osin kun rekisteröity on tilannut SEYltä eläinsuojelutietoa tai -tuotteita tai tehnyt lahjoituksen
 • Sähköisen suoramarkkinointirekisterin osalta suostumukseen

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.


Käsiteltävät henkilötiedot:

Rekisterissä käsitellään SEYn jäsenten, lahjoittajien, vapaaehtoisten, luottamus- ja toimihenkilöiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen tai koulutuksiin ja tapahtumiin, arvontoihin ja kilpailuihin osallistumiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Nimi
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymävuosi
 • laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (kuten www-osoite, MAC-osoite, sekä IP-osoite)
 • SEYn luottamushenkilöiden roolit (SEYssä tai SEYn jäsenyhdistyksessä)
 • ruoka-aineallergiat ja ruokavalio (vain tilaisuuksiin ilmoittautuneilta, joissa on tarjoilua, perusteluna rekisteröidyn elintärkeä etu eli terveys)
 • Lahjoittajien verkkolaskuosoite tai laskutussähköpostiosoite
 • Lahjoittajien lahjoitus- ja maksutiedot sekä pankkiyhteystiedot
 • Evästeet, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetukset sisäänkirjautuessa tai kommentteja jättäessa

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. SEYn verkkosivustot keräävät evästeitä. Rekisteriin voidaan myös päivittää ajankohtaisia henkilötietoja, mitkä saadaan tiedoksi kolmansilta osapuolilta, kuten esimerkiksi Fonecta tai Posti Oy.

Henkilötietoja kerätään eläinsuojeluilmoitusten perusteella. Tietoja kerätään myös rekisteröidyiltä itseltään. Verkkosivustot keräävät evästeitä. Rekisteriin voidaan myös päivittää ajankohtaisia henkilötietoja, mitkä saadaan tiedoksi kolmansilta osapuolilta, kuten kauppapaikoilta.

Tallennamme verkkosivuillemme rekisteröityneiden käyttäjien käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.


Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhteistyökumppanien järjestelmiin, joihon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. SEYn ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.


Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena osallistujalistojen luovuttaminen koulutusten järjestäjille, tilaajille tai kouluttajille. Tietoja luovutettaessa kolmansille, SEY varmistaa, että osapuoli on sitoutunut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/679 tai muuten täyttää asetuksen vaatimukset.

Jäsen- ja lahjoittajatiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä.

Henkilötietoja voidaan siirtää uudelleen rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle järjestelmän ylläpitäjälle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille lahjoituksen käynnistämiseksi ja uutiskirjeen toimittamiseksi.

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.


Henkilötietojen säilytysaika

Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on SEYn jäsen tai sopimuskumppani ja sopimukseen perustuvan reklamaatio- vastuuajan. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kolmen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä.

Sopimuskumppanin tiedot säilytetään vähintään kolmen vuoden ja enintään kymmenen vuoden ajan sopimuksen päättymisestä.

Tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuvien tiedot säilytetään tapahtuma-ajan sekä sen jälkeen kolme vuotta viimeisestä yhteydenotosta.

Lahjoittajatiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on säännöllinen lahjoittaja. Lahjoituksen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kolmen vuoden ajan viimeisestä lahjoituksesta tai yhteydenotosta.

Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään kunnes suostumus peruutetaan.

Eläinsuojeluilmoitusten sisältämiä henkilötietoja säilytetään enintään viisi kuukautta ilmoitusten jättämisestä, asian käsittelyä, mahdollisia viranomaisilmoituksia ja lisätietojen kysymistä varten. SEY ei ylläpidä rekisteriä eläinsuojeluilmoitusten tekijöistä tai ilmoitusten kohteista. Pentutehtailua epäiltäessä tiedot säilytetään enintään kymmenen vuotta seurantaa ja viranomaisilmoituksia varten.

Internetsivujen kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä. Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointi-tarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa SEYlle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja.

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat SEYn käsittelemät henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojensa poistamista
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on SEYn oikeutettu etu
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti vähintään 14 vuorokautta ennen pyynnön täyttämistä. SEY voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. SEY voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.


Profilointi

SEY voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa rekisteröidyn automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa hänelle paremmin kohdennettuja markkinointiviestejä.

Profiloinnin perusteena voidaan käyttää lahjoitustyyppiä, lahjoitussummaa, lahjoitussuhteen kestoa, vetoomuksien allekirjoittamista, ikää ja kotipaikkaa sekä liiton ja sen jäsenyhdistysten tehtäviä.


Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai työpaikka sijaitsee, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.


Pakolliset tiedot

Yhdistyslain edellyttämät tiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot). (yhdistyslaki).

Sopimuskumppanin perustiedot, luottosuhteessa luoton perinnän edellyttämät tiedot (hetu).

Ruokavaliotiedot ja allergiat tapahtumiin osallistuvien osalta (rekisteröidyn elintärkeä etu).

Muut tapahtuman järjestämiseksi kolmansien tahojen edellyttämät tiedot (ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä). (Sopimuksen tekeminen).


Ilman pakollisten tietojen luovuttamista

 • Yhdistyksen luottamustehtävään ei voida valita
 • Osallistumista ei vastaanoteta
 • Jäsenyyttä ei voi muodostaa
 • Lahjoitussopimusta ei voi muodostaa
 • Vapaaehtoisena ei voi toimia

Tietoja saadaan myös jäsenyhdistyksiltä, ilmoittautumisjärjestelmästä sekä lahjoittajaorganisaatioilta.

Tietojen luovuttaja on jäsenyhdistys, joka ilmoittaa omia luottamus- ja toimihenkilöiden tietoja. Tiedot saadaan jäsenyhdistyksiltä, jotka ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä.

Tietoja kerätään osallistumisilmoittautumisissa annetuista tiedoista.

Tietojen luovuttaja on asiakasyritys, joka ilmoittaa omia yhteys-, luottamus- ja toimihenkilöiden tietoja.

Tiedot saadaan asiakasyrityksiltä, jotka ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. Ilmoittaminen näistä rekisteröinneistä tehdään ensimmäistä kertaa rekisteröityyn yhteydessä oltaessa.


Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tietosuojavastaavalle osoitteeseen: sini.kuronen@sey.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

SEY Suomen eläinsuojelu ry
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
puh. 0207 528 420


Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 20.5.2020

Skip to content