Kiara ja Kuura saivat uuden alun eläinsuojeluyhdistyksen sijaiskodissa