Arvostelut

Kirja-arvostelu: Puhe eläinten puolesta

Aaltolan kirja on tärkeä ja olennainen osa lajirajojen rikkomisen ympärillä käytävää monitahoista yhteiskunnallista keskustelua.
21.12.2023 Sari Toivola 3 min
Aaltolan kirja on tärkeä ja olennainen osa lajirajojen rikkomisen ympärillä käytävää monitahoista yhteiskunnallista keskustelua.
21.12.2023 Sari Toivola 3 min

Elisa Aaltola
Puhe eläinten puolesta
Into Kustannus, 2023

Eläinfilosofi Elisa Aaltolan uusi teos Puhe eläinten puolesta herättelee lukijaa irrottautumaan ihmiskeskeisestä ajattelusta ja kuuntelemaan muunlajisia – joita Aaltola kutsuu toisenlajisiksi –  herkällä korvalla.

Aaltolan omakohtainen ote aiheeseen tuo kirjoittajan lähelle lukijaa. Eläinfilosofi ei siis sanele ylhäältäpäin, kuinka lukijan tulisi ajatella, vaan tuo oman terävän katseensa kaikkine inhimillisine ja eläimellisine vivahteineen lukijan silmien tasolle ja puhuttelee lukijaa vertaisenaan.

Muunlajisten eläinten julkisista representaatioista käydään tällä hetkellä keskustelua monella eri tasolla. Aaltola esittää teoksessaan perustavanlaatuiset argumentit ja ajatukset sille, miksi muunlajisten olisi tultava nykyistä paremmin nähdyksi ja kuulluksi yhteiskunnassamme. Oman kerroksensa keskusteluun muodostavat ne käytännön keinot ja toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään. Näitä käytännön keinoja Aaltola ei kirjassaan kuitenkaan juurikaan käsittele.

Aaltolan kirja on tärkeä ja olennainen osa lajirajojen rikkomisen ympärillä käytävää monitahoista yhteiskunnallista keskustelua. Kirja sopii sekä ajatusten herättäjäksi aiheeseen vihkiytymättömälle että ajatusten kirkastajaksi eläinetiikkaan perehtyneelle.

Saattaa olla, että tämän kirjan luettuasi et enää halua kinkkua joulupöytäsi keskiöön.

Sari Toivola on SEYn Art Director ja viestinnän asiantuntija. Hän on tuottanut muun muassa SEYn Eläinlähtöisen journalismin oppaan.   

Kuva: Into Kustannus

Skip to content