Artikkelit

Lemmikki vai viillokkia?

Kanintuotanto yleistyy Suomessa. Maailmalla ala muistuttaa turkistarhausta.
10.08.2018 Senni Puustinen 4 min
Kanintuotantoa EU:ssa. Kuva ei ole Suomesta. Kuva: CIWF
Kanintuotanto yleistyy Suomessa. Maailmalla ala muistuttaa turkistarhausta.
10.08.2018 Senni Puustinen 4 min

Moni suomalainen mieltää kanin nykypäivänä lähinnä lemmikiksi. Etelä-Euroopassa kani on hyvin tavallinen tuotantoeläin: se on heti broilerin jälkeen toiseksi tuotetuin laji Euroopassa. Vuosittain kaneja teurastetaan EU:n alueella yli 343 miljoonaa. Lähes 70 prosenttia tuotannosta on Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Suomessakin kaninliha oli tuttu näky ruokapöydissä 1900-luvun alkupuolella, kunnes 1960–1970-luvulla broileri syrjäytti sen. Kani saattaa tulevaisuudessa tehdä paluun lautasillemme.

Kanintuotanto kasvaa Suomessa nyt eri syistä. Ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia siitä, mistä heidän syömänsä liha tulee. Eläinten hyvinvoinnista kiinnostuneelle lihankuluttajalle kotimainen kani on hyvä vaihtoehto broilerille. Suomessa kanintuotanto on verrattain eettistä ja ekologista eikä eläimiä ylijalosteta. Kani kasvaa broilerin tavoin nopeasti teuraskokoon ja lisääntyy ahkerasti. Tuotannon aloittaminen ei myöskään vaadi suuria investointeja. Kaneille voidaan myös syöttää esimerkiksi ihmisille ja naudoille ruuaksi kelpaamatonta vihantaa.

Kaninpidosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta, joten tarkkoja tietoja kanitilojen määrästä ei Eviralla ole. Trendi on kuitenkin selvästi nouseva. Kymmenen vuotta sitten kanitiloja ei ollut lähes laisinkaan, mutta parin viime vuoden aikana suunta on lähtenyt kasvuun. Moni kasvattaa kaneja yhä kuitenkin vain omaan käyttöön, ja kaupallista toimintaa on vähemmän.

Ei tehotuotannolle

Etelä-Euroopan kanifarmit muistuttavat ikävällä tavalla suomalaista häpeäpilkkua turkistarhausta. Kanit elävät verkkopohjaisissa häkeissä eivätkä pysty toteuttamaan lajityypillistä käytöstään. Eläimet kärsivät myös monista sairauksista. Tuotantokaneille ei ole lajikohtaista EU-lainsäädäntöä eikä minimivaatimuksia kanien hyvinvoinnille ole määritetty. Valtaosa maailman tuotantokaneista kasvatetaan häkeissä tehotuotantona.

– Suomessa ala on nyt selkeästi kasvussa ja tarvitaan säädöksiä, jottei meillä mennä siihen ahtaaseen ja intensiiviseen tuotantoon, millaista Euroopassa on, SEYn toiminnanjohtaja Kati Pulli sanoo.

– Tällä hetkellä tuotanto on meillä vielä verrattain parempaa. Toiveita varjotaloista on kuitenkin esitetty ja niillä ei ole mitään tekemistä eettisyyden kanssa, Pulli jatkaa.

– Kanien häkeissä pitää olla kiinteä pohja, ehdottomasti ei kokonaan häkkipohja.

Tuottajilla ja Eviralla on näkemyseroja ulkokasvatukseen liittyen. Eviran mukaan niin sanotut varjotalot eivät ole riittäviä, vaan kaneille on oltava kunnon suoja. Kasvattajat ovat asiasta eri mieltä, sillä moni kasvattaa kaneja ulkona. Eviran mukaan kaneja saa pitää ulkona, mutta niillä on oltava mahdollisuus päästä sisälle ja kaivautumaan. Pelkkä verkkopohja ei ole riittävä alusta kaneille. Valvonnassa on puututtu tällaiseen kasvatukseen, mutta oikeudessa asti tapauksia ei kuitenkaan ole vielä käsitelty.

– Suomessa ei tällä hetkellä ole erillisiä säädöksiä tuotantokaneista, vaan niiden pidossa tulee noudattaa eläinsuojelulaissa ja -asetuksessa annettuja yleisiä vaatimuksia eläinten hoidolle, kohtelulle ja käsittelylle, Kati Pulli kertoo.

Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta koskee lemmikkinä pidettäviä kaneja, mutta ei tuotantokaneja. Asetuksen vaatimuksia voi kuitenkin käyttää apuna arvioitaessa esimerkiksi tuotantokanien tarvitseman tilan suuruutta. Myös Eviran toiveena on, että lainsäädäntöä tulisi ennen kuin ala räjähtää käsiin. Valtioneuvoston asetusta tuotantokaneista valmistellaan, joskin projekti etenee hitaasti.

Myös tuottajakentän toive on, että kanituotanto pysyy kasvaessaankin pientuottajien alana. Kysynnän kasvaessa on kuitenkin tärkeää varmistaa, etteivät tuotannon ongelmat pesiydy myös meille.

Kanin tarpeet eivät toteudu tehotuotannossa

Kani on liikkuva ja loikkiva eläin, joka luonnollisesti tarvitsee paljon tilaa. Kani tykkää kaivaa ja sen täytyy pelokkaana saaliseläimenä pystyä piiloutumaan halutessaan. Kanit ovat yksi viimeisimmästä domestikoituneista lajeista, joten niillä on yhä tallella monet luonnonvaraisten sukulaistensa piirteistä.

Lajityypilliset tarpeet eivät toteudu tehotuotannossa. Kanit elävät pienissä häkeissä, usein ilman piilopaikkaa eivätkä ne voi itse valita milloin ja kenen kanssa haluavat olla sosiaalisia. Vaikka häkkikanalat kiellettiin vuonna 2012, tuotantokaneille vastaavat häkit ovat yhä käytössä. Maailmanlaajuisesti 99 prosenttia lihaksi kasvatettavista kaneista elää häkeissä. Häkit ovat pieniä eivätkä kanit pääse liikkumaan niissä kunnolla. Kaneille on tärkeää voida olla halunsa mukaan sekä yksin että sosiaalinen. Hajuviestintää käyttävä eläin kärsii eläessään täysissä, vieretysten asetetuissa häkeissä.

Kani pelkää helposti ihmistä ja kärsii siksi käsittelystä. Myös esimerkiksi teuraskuljetukset stressaavat eläimiä paljon. Tuotantokani on sama eläin kuin lemmikkikani: tuottajilla ja näyttelykasvattajilla on samoja rotuja. Suomessa tuottajat painottavat kuitenkin tuotanto-ominaisuuksia, kuten vahvoja emovaistoja ja isoja poikueita. Jalostuksella tulisikin suosia vähemmän arkoja yksilöitä.

i
Kanintuotannon sykli Suomessa

Suomessa kanintuotanto on hyvin pientä Etelä-Euroopan tehotiloihin verrattuna. 20–25 emoa on tavallinen määrä kotimaisilla tiloilla. Emot synnyttävät 3–4 poikuetta vuodessa, 6–10 poikasta kerralla. Tätä suuremmat poikueet alkavat olla hankalia, sillä emolla ei riitä maitoa kaikille poikasille. Poikiminen yritetäänkin usein ajoittaa samaan aikaan, jolloin isosta poikueesta voidaan siirtää pupuja pienemmän poikueen saaneelle emolle. Kaniemo hyväksyy hyvin vieraatkin poikaset imetettäväksi.

Poikaset vieroitetaan 5–6 viikon iässä. Tällöin ne eivät enää ime ja emo helposti syö poikasten ruuat. Kanit teurastetaan 3–4 kuukauden iässä, kun teuraspaino, vähintään 2,5 kiloa, on saavutettu. Enintään 4 kuukauden ikään pyritään, koska silloin urosryhmissä alkaa tulla tappeluita ja eläimet pidetään mielellään yhdessä teurastukseen asti.

Juttua varten on haastateltu suomalaista kaninkasvattajaa.

Skip to content