Näkökulma

Eläimet on huomioitava Säätytalolla

11.05.2023 Kati White 2 min
11.05.2023 Kati White 2 min

Hallitusneuvottelut käyvät parhaillaan kuumina. Myös me SEYssä pyrimme saamaan äänemme kuuluviin Säätytalolla. Haluamme hallitusohjelmaan konkreettisia kirjauksia eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Olemme nostaneet tavoitteistamme kärkeen sen, että Suomi ottaisi tulevalla kaudella aktiivisen roolin EU:n eläinlakiuudistuksessa. Lisäksi tavoittelemme sitä, että Suomi pyrkisi nostamaan eläinten hyvinvoinnin tasoa niin EU:ssa kuin tuontivaatimusten kautta myös kolmansissa maissa. Tämä vaikuttaisi vuositasolla miljardeihin eläimiin.

EU:n eläinlainsäädännön uudistus on parhaillaan käynnissä. Suomen tulisi ottaa aktiivinen rooli lainsäädännön eteenpäin viemiseksi. Suomella ja sitä myöten hallituspuolueilla olisikin nyt positiivisen profiloitumisen mahdollisuus. Valtaosa EU-kansalaisista, kuten myös suomalaisista, haluaa parantaa eläinten hyvinvointia. Kun lainsäädäntöä tehdään EU-tasolla, tuotannolle aiheutuvaa kilpailuhaittaa ei voi enää käyttää argumenttina parannuksia vastaan samalla tavalla, kuin sitä Suomen eläinsuojelulakiuudistuksen kohdalla käytettiin.

 

Pidämme tärkeänä, että hallitusneuvotteluissa useampi kokoonpano käsittelee myös eläinten hyvinvointiasioita.

SEYllä on 12 tavoitetta hallitusohjelmaan. Tavoitteet koskevat erilaisia teemoja ja kokonaisuuksia. Pidämme tärkeänä, että hallitusneuvotteluissa useampi kokoonpano käsittelee myös eläinten hyvinvointiasioita. Eläinasiat kuuluvat loogisesti maatalousasioiden ohella myös esimerkiksi EU-politiikan, ympäristöteemojen ja oikeuspolitiikan ryhmiin: Onhan eläintuotanto merkittävä ympäristövaikutusten aiheuttaja, ja eläinsuojeluasioissa koko rikosprosessin toimivuus nykyisellään heikko.

Ehdotamme hallitusohjelmatavoitteissamme useita keinoja eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja nykyisten ongelmien ratkomiseksi. Monet keinoista, kuten eläimiin liittyvien rikosjuttujen keskittäminen niihin erikoistuneille poliiseille sekä neuvottelukunnan perustaminen luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi, eivät vaadi kovinkaan paljon lisäresursseja.

Nähtäväksi jää, ovatko hallitusneuvotteluja nyt käyvät puolueet ja asianosaiset neuvottelijat halukkaita huomioimaan myös eläimet.

i

Kati White on SEYn toiminnanjohtaja ja eläinlääkäri.

Tutustu SEYn eläinohjelmaan täällä.

Skip to content