Näkökulma

Jokaista eläinten puolestapuhujaa tarvitaan

Uusi laki eläinten hyvinvoinnista astuu voimaan vuodenvaihteessa. Lainsäädäntö kehittyy ja täydentyy jatkuvasti. SEY pitää jatkossakin huolta siitä, että lait toimeenpannaan parhaalla mahdollisella tavalla.
29.12.2023 Maria Lindqvist 2 min
Kuva: Evi Kalemi/Unsplash
Uusi laki eläinten hyvinvoinnista astuu voimaan vuodenvaihteessa. Lainsäädäntö kehittyy ja täydentyy jatkuvasti. SEY pitää jatkossakin huolta siitä, että lait toimeenpannaan parhaalla mahdollisella tavalla.
29.12.2023 Maria Lindqvist 2 min

Uusi, toistakymmentä vuotta valmisteltu laki eläinten hyvinvoinnista astuu voimaan ensi vuoden alussa. Olemme vaikuttaneet lain sisältöön valmistelun alusta asti: Olemme käyttäneet lukemattomia työtunteja löytääksemme kaikki puutteet vanhassa laissa sekä parhaat mahdolliset perustelut niiden korjaamiseksi. Suomalaisten käsitys eläimistä, niiden tarpeista ja asemasta on vanhan lain kirjoittamisen jälkeen kokenut perustavanlaatuisen muutoksen. Tämä on luonut uudenlaisia odotuksia eläinten käyttöä koskevalle säätelylle.

Sitkeästä työstämme huolimatta uusi laki on monelta osin pettymys. Vaikka lemmikkieläinten pitoon saatiin monia merkittäviä parannuksia, ei laki mielestämme heijastele sitä, miten kansalaiset pohjimmiltaan haluavat eläimiä kohdeltavan: kunnioittavasti, lajinomaiset tarpeet täyttäen ja mielekkään elämän mahdollistaen. Erityisesti tuotantoeläinten kohdalla voitollinen liiketoiminta asettaa raamit eläintenpidolle, ja tällöin on mahdotonta puhua eläinten hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesta toteutumisesta tai hyvästä elämästä.

Eläinten puolestapuhujat ovat toki tottuneet taistelemaan tuulimyllyjä vastaan. SEY on yli sadankahdenkymmenen vuoden ajan rakentanut yhteiskuntaa, jossa eläimet voivat hyvin. Vaikka tavoite tuntuu edelleen olevan kaukana, historiaa tarkastellessa huomaa, että suunta on silti vääjäämättömästi kohti parempaa. Tätä ei voi olla siivittämättä jatkuvasti voimistuva julkinen keskustelu, jossa eläinten käytön totunnaiset tavat ja oikeutus itsessään kyseenalaistetaan yhä useammalta taholta ja yhä painavammilla perusteilla.

 

Eläinten puolestapuhujat ovat tottuneet taistelemaan tuulimyllyjä vastaan.

Lainsäädäntö kehittyy ja täydentyy jatkuvasti. Eläinten hyvinvointilakia täydentävät lajikohtaiset asetukset ovat pian käsittelyssä. Suuri osa eläinten pitoa koskevasta säätelystä tulee EU:sta, ja suuri eläinsuojelulain uudistus onkin pian käsillä Euroopassa. Me SEYssä olemme mukana vaikuttamassa kaikissa vaiheissa sekä lajikohtaisiin asetuksiin Suomessa että koko EU:n yhteiseen eläinsuojelulakiin. Paraskin laki on tehoton, jos lakia ei noudateta eikä sitä valvota. Tulevina vuosina tulemmekin pitämään huolta, että lait toimeenpannaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Olemme saaneet paljon aikaan, mikä on todiste siitä, että muutos parempaan on mahdollinen jatkossakin. Meidän tehtävänämme on kerätä eläinten puolestapuhujat yhteen ja toimia kaikupohjana eläinten äänelle. Jokaista eläinten puolestapuhujaa tarvitaan nyt ja jatkossa.

 

Maria Lindqvist on SEYn viestintäpäällikkö ja Eläinten ystävä -lehden päätoimittaja.

Skip to content