Arvostelut

Kirja-arvostelu: Lasten ja eläinten suhteet

25.08.2021 Siina-Riikka Saine 3 min
Kuva: Into Kustannus
25.08.2021 Siina-Riikka Saine 3 min

Lasten ja eläinten suhteet: Monilajista yhteiseloa

Tuure Tammi, Riikka Hohti, Pauliina Rautio, Riitta-Maria Leinonen & Maria Helena Saari
Into 2020

Lasten ja eläinten suhteet on tietokirja ihmislasten ja heille tärkeiden muunlajisten eläinyksilöiden välisistä vuorovaikutussuhteista. Kirjoittajat ammentavat ajatuksensa kasvatustieteen, sosiologian ja filosofian kentiltä ja yhdistelevät teoriatietoa havaintoihinsa koulu-, koti- ja hevostalliympäristöistä.

Teoksessa pohditaan lapsi-eläin-suhteiden kirjoa ja sitä, millaisia merkityksiä eläinsuhteilla on lapsille itselleen. Kirjoittajat pitävät näitä suhteita itsessään tärkeinä, eli ne eivät pelkästään pohjusta aikuisten eläinsuhteita. Lasten ja eläinten suhteiden ohella tekijät pohtivat yleisemmälläkin tasolla kiinnostavia eläinkysymyksiä. Kysymykset jäävät osin avoimiksi, eivätkä kirjoittajat halua yleistää tai selittää asioita puhki.

Kirja ei anna lasten ja eläinten suhteesta söpöstelevää kuvaa, vaan myöntää että suhteisiin kuuluu myös vallankäyttöä ja kuolemaa. Kirjoittajat kannustavat keskustelemaan lasten kanssa vaikeistakin aiheista eläimiin liittyen.

Kirjan teksti on sujuvaa, mutta jos akateeminen kirjoitustyyli on lukijalle vieras, voi teos tuntua paikoin etäännyttävältä. Kirja voi tarjota uusia näkökulmia ja merkittäviäkin oivalluksia esimerkiksi opettajille tai muille lasten parissa työskenteleville. Tällaisenaan kirja on melko eheä kokonaisuus, mutta toivottavasti myös eläinten käyttäytymisen asiantuntijat osallistuisivat aihepiiriin liittyvään keskusteluun tulevaisuudessa

Skip to content