Arvostelut

Kirja-arvostelu: Hevosen mieli

Hevosen mieli on erinomainen pelinavaus tutkitun tiedon saavutettavuuden ja yleistajuistamisen lisäämiseen.
15.03.2024 Sari Toivola 3 min
Kuva: Arador Publishing
Hevosen mieli on erinomainen pelinavaus tutkitun tiedon saavutettavuuden ja yleistajuistamisen lisäämiseen.
15.03.2024 Sari Toivola 3 min

Helena Telkänranta, Maija Karala, Ville Sinkkonen
Kirja-arvostelu: Hevosen mieli
Arador Publishing, 2023

Eläinten käyttäytymistieteen tohtori Helena Telkänrannan, evoluutiobiologi ja tiedeviestijä Maija Karalan ja eläintaiteilija Ville Sinkkosen Hevosen mieli -kirja on rohkea ja ennakkoluuloton pelinavaus hevosen käyttäytymiseen ja kognitioon liittyvän tutkitun tiedon yleistajuistamisessa.

Kirjan sanotaan soveltuvan parhaiten aikuisille ja lukiolaisille, mikä asiasisällön osalta varmasti pitääkin paikkansa. Samalla kirjan kieli ja valittu esitystapa kohdistavat kirjan kuitenkin ennen kaikkea lapsille ja nuorille.

Sarjakuva tunnutaan harmittavan usein miellettävän kevyeksi ja pinnalliseksi lasten kulttuuriksi, vaikka todellisuudessa kyseessä on vakavasti otettava, koko laajuudessaan erittäin monimuotoinen ja monenlaisia yleisöjä puhutteleva taiteenala. Parhaimmillaan sarjakuva on tehokas tiedon välittämisen väline. Meiltä Suomestakin löytyy loistavia esimerkkejä sarjakuvan tehosta tutkitun tiedon yleistajuistajana. Hevosen mieli -kirjassa sarjakuvan potentiaali jää valitettavasti hyödyntämättä koko laajuudessaan.

Lapsille suunnatuista hevossarjakuvistaan tunnetun Lena Furbergin tyyliä vahvasti mukaileva visuaalinen esitystapa, lapsille suunnatuista hevossarjakuvista tutut, ohuet ja yksiulotteiset ihmis- ja hevoshahmot kansainvälisine nimineen sekä sarjakuvan käsikirjoitus ja juonen kulku eivät välttämättä ole parhaita mahdollisia valintoja aikuisen yleisön puhutteluun, varsinkaan tieteen ja tutkitun tiedon kontekstissa.

Jossain muussa asiayhteydessä tämä Lena Furberg -pastissi olisi varmastikin puhutellut ja lähettänyt kaltaiseni Furbergin sarjakuvien keskellä kasvaneen heppahöperön millenniaalin tunteikkaalle nostalgiamatkalle. Tässä tapauksessa tyylivalinta sai kuitenkin kirjan vaikuttamaan lähinnä lapsekkaalta, vaikka asiasisältö itsessään onkin tiukkaa asiaa ja siten todennäköisesti nuoremmalle lukijalle monin paikoin turhan vaikeaselkoista.

Hevosen mieli on kokonaisuudessaan laaja aihealue, jota voi olla käytännössä mahdotonta tiivistää yhteen opukseen. Osa hevosen käyttäytymiseen ja kognitioon liittyvistä asioista ohitetaankin kirjassa melko pintapuolisesti, kun toisiin taas syvennytään perusteellisemmin, jopa yksittäisiä tutkimusasetelmia yksityiskohtaisesti kuvaten.

Idea tarjota lukijalle syventävää tietoa kirjassa käsitellyistä aiheista QR-koodien takaa avautuvilla verkkosisällöillä on erinomainen. Olisikin ehkä ollut tarpeen laatia kirjan osalta jokin yhtenäinen linja sen suhteen, kuinka syvälle aiheisiin niiden käsittelyssä mennään. Tarkemmalle ja syvällisemmälle tiedolle olisi ollut luontevasti tilaa QR-koodien takana, jolloin kirja olisi voitu pitää sisällöltään selkeänä ja yhdenmukaisena.

Asiasisällöltään Hevosen mieli on rautaista tykitystä alusta loppuun. Teos tulee toivon mukaan avartamaan monen hevosihmisen käsitystä siitä, millainen eläin hevonen todellisuudessa on.

Puutteistaan huolimatta Hevosen mieli on erinomainen pelinavaus tutkitun tiedon saavutettavuuden ja yleistajuistamisen lisäämiseen ja suurelle yleisölle suunnatun tiedeviestinnän keinojen kehittämiseen ja monipuolistamiseen.

Tutkitun tiedon saattaminen suuren yleisön tietoisuuteen on vaativa laji, joten uudet tutkitun tiedon yleistajuistamisen keinot ja työkalut ovat enemmän kuin tervetulleita. Kiitän Telkänrantaa, Karalaa ja Sinkkosta rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta luoda uusia konsepteja, testata uusia toimintatapoja ja tehdä jotain sellaista, mitä kukaan muu ei ole vielä tehnyt.

Tästä on hyvä jatkaa.

Sari Toivola on SEYn Art Director ja viestinnän asiantuntija. Hän on tuottanut muun muassa SEYn Eläinlähtöisen journalismin oppaan.   

Hevosen mieli -kirjan kansikuva. Kannessa kaksi hevosta.

Kuva: Arador Publishing

Skip to content