Uutiset

Eläinlähtöisen journalismin opas antaa ohjeet muunlajiset eläimet huomioivaan viestintään

SEYn julkaisema Eläinlähtöisen journalismin opas kokoaa yhteen käytännönläheiset ohjeet eläinlähtöisestä viestinnästä sekä media-alan ammattilaisille että kaikille eläimistä kirjoittaville.
19.10.2023 Joanna Lundahl 6 min
Eläinlähtöisen journalismin oppaan on tarkoitus lisätä eläinten hyvinvointia edistäviä viestintätapoja. Kuva: Pixabay
SEYn julkaisema Eläinlähtöisen journalismin opas kokoaa yhteen käytännönläheiset ohjeet eläinlähtöisestä viestinnästä sekä media-alan ammattilaisille että kaikille eläimistä kirjoittaville.
19.10.2023 Joanna Lundahl 6 min

SEYn kesällä julkaiseman eläinlähtöisen journalismin oppaan tarkoituksena on ottaa muunlajiset eläimet huomioon viestinässä ja yleisessä keskustelussa tasa-arvoisesti ja eläinlajilähtöisesti.

SEY Suomen eläinsuojelun toiminnanjohtajan, eläinlääkäri Kati Whiten mukaan eläimistä viestitään usein ajattelematta sen tarkemmin, minkälaista eläinkäsitystä ja asenteita eläimiä kohtaan viestinnällä edistetään. Asiaan tarkemmin perehtymättömiltä puuttuu myös tietoa aiheesta.

– Eläinlähtöisen journalismin oppaan on tarkoitus lisätä eläinten hyvinvointia edistäviä viestintätapoja ja siten asenteiden kautta vaikuttaa eläinten käytännön kohteluun, White tiivistää.

– Eläinten näkökulman pitäisi tulla esille viestinnässä aiempaa paremmin, eikä eläimiin kohdistuva keskustelu saisi olla esineellistävää, sanoo SEYn viestinnän asiantuntija ja AD Sari Toivola.

Koiran pää rakennuksen alla

Eläinlähtöiselle journalismille on tilausta: Muun muassa SITRAn julkaisu vuoden 2023 megatrendeistä kertoo ihmisten kiinnostuksesta muunlajisia eläimiä kohtaan. Kuva: Pixabay

Eläimet tasavertaisesti mukaan viestintään

Toivola toivoo, että eläimet otettaisiin tasavertaisesti mukaan kaikkeen viestintään. SEYn tavoitteena on muuttaa ihmisten käyttäytymismalleja kohti eläinystävällisempää suuntaa yhteiskunnassa.

Tapa, jolla muunlajisista eläimistä yhteiskunnassamme yleisesti puhutaan, millaista kieltä niistä puhuttaessa käytetään, ja mistä näkökulmasta niihin liittyviä aiheita käsitellään, on varsin ihmiskeskeinen.

– Toivon, että uusi opas saisi hyvän vastaanoton ja se leviäisi laajalti median käyttöön, Toivola sanoo.

Oppaassa kerrotaan muun muassa eläinlähtöisen journalismin näkökulmista, eläinlähtöisestä kielestä, muunlajisista eläimistä tarinataloudessa sekä asiantuntijahaastateltavan eläinlähtöisestä valinnasta. Lisäksi opas paneutuu muunlajisiin eläimiin valokuvauksen kohteena. SEY on julkaissut aiemmin oppaan eläinkuvien käyttöön.

Oppaaseen kerätyllä tiedolla on vankka tieteellinen perusta.

– Suomessa ei olla julkaistu vastaavaa opasta aiemmin, eikä olemassa olevia ulkomaisia oppaita voida suoraan soveltaa suomalaiseen mediaan, Toivola kertoo.

Eläinlähtöisen journalismin malliaukeama

Oppaaseen kerätyllä tiedolla on vankka tieteellinen perusta. Kuva: SEY Suomen eläinsuojelu

Media muokkaa ihmisten asenteita

Toivola muistuttaa, että se, millaista puhetapaa eläimistä media käyttää ja millaista mielikuvaa eläimistä media antaa, vaikuttaa suoraan suomalaisten käyttäytymiseen: Media muokkaa, ylläpitää ja vahvistaa yleisiä eläinkäsityksiä ja asenteita, eivätkä muunlajiset eläimet voi itse vaikuttaa omaan medianäkyvyyteensä

– Tällä hetkellä median puhetapa on elinkeinolähtöistä sekä muunlajisten eläinten kannalta konfliktinhakuista ja eläinstereotypioita vahvistavaa. Siksi on tärkeää, että eläinten ääni pääsee kuuluviin meidän ihmisten kautta, kertoo Toivola.

Toivola nostaa esimerkiksi susiuutisoinnin. Susista uutisoidaan usein siten, että mediassa kuvaillaan vain ihmisille susista aiheutunutta haittaa.

– Eläinstereotypioita taas vahvistetaan esimerkiksi kielikuvin. Sudesta puhutaan, että se ”tappaa kotieläimiä julmasti”, ikään kuin häijyilläkseen. Toisin sanoen, ihminen keksii ominaisuuksia sudelle mielivaltaisesti, ihmisen näkökulmasta katsottuna, vaikka suden käyttäytyminen johtuisi todellisuudessa aivan muista syistä.

Toivola huomauttaa, että median antama kuva eläimistä ei vastaa todellisuutta – ja tätä mielikuvaa on vaikea muuttaa.

– Asiat tulisi esittää myös eläinnäkökulmasta ja tarkastella ilmiöitä eläimen itseisarvon eikä välinearvon kautta. Toivon, että tämä olisi tulevaisuudessa journalisteille itsestään selvä asia, hän sanoo.

Toivolan mukaan mediassa tapahtuu myös eläimen kärsimyksen viihteellistämistä ja eläimille koituvan haitan tarkoituksellista häivyttämistä.

eläinlähtöisen journalismin periaatteet selitettynä

Infografiikka: SEY Suomen eläinsuojelu

i
Tutustu Eläinlähtöisen journalismin oppaaseen Helsingin Kirjamessuilla!

Miten tehdä sanallista ja visuaalista viestintää eläinlähtöisesti? Eläinlähtöisen journalismin oppaan tuottaja, SEY Suomen eläinsuojelun AD ja viestinnän asiantuntija Sari Toivola sekä toimittaja ja tietokirjailija Annina Vainio keskustelevat, miten muunlajiset eläimet voidaan huomioida sanallisessa ja visuaalisessa viestinnässä.

Ohjelma alkaa Helsingin Kirjamessujen Kultti-lavalla lauantaina 28.10.2023 klo 11.

Myös live stream instagram.com/sey_suomen_elainsuojelu/

 

Skip to content