Artikkelit

Eläinten hyvinvointilain lakiluonnoksessa riittää vielä parannettavaa

Eläinten hyvinvointitutkimuksen on tarkoitus toimia uuden eläinten hyvinvointilain pohjana, mutta lakiluonnos tasapainottelee eläinten tarpeiden ja talouden välillä.
24.03.2022 Annukka Seppävuori 4 min
SEYllä on neljä kärkitavoitetta, jotka järjestö pyrkii saamaan eläinten uuteen hyvinvointilakiin ennen kuin laki menee eduskunnan käsittelyyn. Nämä ovat häkkikanaloista luopuminen, porsaiden kirurgisesta kastraatiosta luopuminen, löytöeläinten kuljetuksen järjestäminen ja eläinsuojeluvalvonnan resurssien tuplaaminen. Kuva: Marjo Kokkonen
Eläinten hyvinvointitutkimuksen on tarkoitus toimia uuden eläinten hyvinvointilain pohjana, mutta lakiluonnos tasapainottelee eläinten tarpeiden ja talouden välillä.
24.03.2022 Annukka Seppävuori 4 min

Vuodelta 1996 peräisin olevan eläinsuojelulain korvaavaa eläinten hyvinvointilakia on sorvattu jo yli vuosikymmenen ajan. Lakiluonnoksen ensimmäinen lausuntokierros nähtiin alkuvuodesta 2018, mutta laki raukesi hallituksen vaihtuessa.

Nykyisen hallituksen esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista oli vihdoin lausuntokierroksella vuodenvaihteessa, ja nyt prosessi näyttää etenevän. SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati White on seurannut lainsäädäntöprosessia ja tehnyt vaikuttamistyötä koko lain valmistelun ajan.

– Pikkuhiljaa lakiin on tullut uusia asioita, joita sinne ei ollut tulossa vielä kymmenen vuotta sitten. Näitä ovat esimerkiksi positiivilista, koirien ja kissojen pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti, uusien parsinavettojen rakentamisen kielto ja lisää keinoja puuttua eläimille haittaa aiheuttavaan jalostukseen. Suurimmat muutokset koskevat kuitenkin lemmikkieläimiä. Tuotantoeläinten pitoon jää vielä paljon epäkohtia, joita perustellaan taloudella, White sanoo.

Lain perustana toimii eläinten hyvinvointitutkimus, joka on edistynyt harppauksin viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Lain perusteluissa kerrotaan, että lain tavoitteena on mahdollistaa eläinten lajityypillinen käytös ja muun muassa kieltää eläinten pitkäaikainen paikalleen kytkeminen.

Hyvät periaatteet vesitetään poikkeuksin, jotka mukailevat pitkälti nykymuotoista tuotantoeläinten pitoa.

Whiten mukaan hyvät periaatteet kuitenkin vesitetään poikkeuksin, jotka mukailevat pitkälti nykymuotoista tuotantoeläinten pitoa.

– Joitain parannuksia on tulossa. Esimerkiksi emakoiden pitoaikaa tiineytyshäkissä lyhennetään, lihanautojen pito parressa kielletään, uusia parsinavettoja ei saa rakentaa ja nautojen ulkoilua lisätään. Tuoreen selvityksen mukaan porsaiden kirurgisesta kastraatiosta voidaan luopua. SEYn mielestä sen täytyy tapahtua mahdollisimman lyhyellä siirtymäajalla.

– Asenneilmapiiri eläintuotantoa kohtaan on muuttunut kymmenen vuoden aikana. Se pitäisi huomioida laissa tämänhetkistä luonnosta paremmin.

SEYllä neljä kärkitavoitetta

SEYllä on neljä kärkitavoitetta, jotka järjestö pyrkii vielä saamaan lakiin ennen kuin laki menee eduskunnan käsittelyyn. Nämä ovat häkkikanaloista luopuminen, porsaiden kirurgisesta kastraatiosta luopuminen, löytöeläinten kuljetuksen järjestäminen ja eläinsuojeluvalvonnan resurssien tuplaaminen.

– Valvonnan resurssit eivät varsinaisesti kuulu eläinten hyvinvointilakiin, mutta valvonta on niin keskeinen osa eläinten hyvinvoinnin turvaamista, että se tulee huomioida samalla, White sanoo.

Suomessa elää vuosittain noin neljä miljoonaa munijakanaa, joista noin puolet elää häkissä. Häkkimunille on keksitty kuluttajaan vetoavia nimiä, kuten virikehäkki, maalaismuna tai pienryhmäkasvatus.

– Näissä kaikissa on kuitenkin kyse ahtaasta häkistä, jossa kanalla ei ole juuri tilaa liikkua tai toteuttaa olennaisia käyttäytymistarpeitaan. Lattiakanalakaan ei ole ongelmaton, mutta siinä eläinten hyvinvointi on kuitenkin helpompi turvata.

Porsaiden kastraatio tehdään yleensä ilman puudutusta ja riittävää kivunlievitystä. Kun tuottaja on poistanut kivekset veitsellä tai pihdeillä, antaa tämä porsaalle ibuprofeenia vastaavan tulehduskipulääkkeen.

– Jokainen voi kuvitella, miten kivuliasta on, kun kivekset poistetaan ilman puudutusta tai kivunlievitystä, White kuvailee.

Valmisteilla olevaan eläinten hyvinvointilakiin toivotaan vielä parannuksia erityisesti tuotantoeläinten osalta. Kuva: Marjo Kokkonen

Vapaaehtoiset toimet eivät riitä

Erityisesti eläintuotannossa eläinten hyvinvointia on pitkään pyritty edistämään vapaaehtoisin toimin ja porkkanoin. Muutos on kuitenkin ollut hidasta ja riittämätöntä.

– On käynyt selväksi, että vapaaehtoiset toimet eivät riitä, vaan tarvitaan lainsäädäntöä turvaamaan eläinten hyvinvointi. Vapaaehtoiset toimet eivät myöskään koske kaikkia eläimiä, mutta lain vähimmäistaso määrittää sen, miten sallimme eläimiä kohdeltavan yhteiskunnassamme.

Lemmikkieläinten suurimmaksi kipukohdaksi on jäämässä löytöeläinten kuljetus.

Lemmikkieläinten suurimmaksi kipukohdaksi on jäämässä löytöeläinten kuljetus. Kunnilla on velvollisuus järjestää irrallaan liikkuvien lemmikkieläinten hoito, mutta kenelläkään ei ole velvollisuutta kuljettaa eläintä talteenottopaikkaan.

– Suomessa matka talteenottopaikkaan voi olla kymmeniä tai jopa satoja kilometrejä. Pahimmillaan eläin päästetään takaisin irti, jos löytäjä ei saa kuljetusta järjestettyä. Lain edellisessä luonnoksessa kuljetus oli säädetty maakuntien tehtäväksi, mutta uudesta luonnoksesta vaatimus on poistettu. Se tulee ehdottomasti palauttaa.

Itseisarvo eläimille

Entä kiistelty eläinten itseisarvo? Itseisarvon käsite tarkoittaisi laissa sitä, että eläin olisi arvokas omana itsenään, vaikka se edelleen rinnastetaankin esineeseen, jolla voi olla omistaja. Itseisarvon kirjaaminen on lähinnä symbolista, mutta sillä voi olla myös käytännön merkitystä.

– Eläinten itseisarvolla voi olla merkitystä eläinsuojelurikosten oikeudenkäynneissä. Se voi johtaa ankarampiin rangaistuksiin eläinsuojelurikoksissa, kun eläimellä on myös itseisarvo, ei vain välinearvo. Tämä jää kuitenkin nähtäväksi, White sanoo.

Tällä hetkellä eläinten itseisarvo mainitaan lain perusteluissa. Eläinsuojelujärjestöt vaativat itseisarvon kirjaamista lakipykäliin, mutta hallituspuolue keskusta vastustaa. Itseisarvon sijaan lakiluonnoksessa puhutaan eläinten kunnioittamisesta.

– Sillä ei pitäisi olla käytännön merkitystä, mainitaanko itseisarvo vain lain perusteluissa vai myös lakipykälissä.

SEY on lainsäädännön eri vaiheissa tavannut kymmeniä kansanedustajia ja valiokuntien jäseniä sekä toteuttanut lukuisia viestinnällisiä kampanjoita tietoisuuden lisäämiseksi eläintenpidon epäkohdista ja eläinten hyvinvoinnin tarpeista. Nyt SEYn työ jatkuu jälleen poliittisella vaikuttamisella ja viestinnällä.

SEYn suurimmat saavutukset ja parannusehdotukset lakiluonnokseen

SEYn suurimmat saavutukset lakiluonnokseen:

 • positiivilista, eli lista eläimistä, joita ihminen saa pitää tuotanto- tai seura- ja harrastuseläimenä
 • jatkuva vedensaanti lähes kaikille eläimille
 • eläimille haittaa aiheuttavan jalostuksen kielto
 • koirien ja kissojen pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti
 • uusien porsitushäkkien rakentamiskielto
 • emakoiden tiineytyshäkeistä luopuminen
 • lihanautojen parressa pitämisen kielto
 • eläinten itseisarvo

SEYn tärkeimmät parannusehdostukset:

 • häkkikanaloista luopuminen
 • porsaiden kirurgisesta kastraatiosta luopuminen
 • löytöeläinten kuljetuksen turvaaminen
 • eläinsuojeluvalvonnan resurssien tuplaaminen
Skip to content