Näkökulma

Eläinkö esine?

04.01.2021 Visa Kurki 3 min
Kuva: Veikko Somerpuro
04.01.2021 Visa Kurki 3 min

Harva lemmikinomistaja ajattelee rakkaan perheenjäsenensä olevan esine. Lain silmissä eläin kuitenkin todella on esine, tavara. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että lemmikkejä omistetaan: lemmikin voi ostaa ja myydä. Jos osoittautuu, että ostetulla eläimellä on jokin perinnöllinen sairaus, tavarassa on vikaa, mikä voi oikeuttaa hinnanalennukseen. Eläin voidaan periaatteessa takavarikoida omistajansa velkojen maksamiseksi, vaikka näin harvoin käytännössä tehdäänkin. Eläin vertautuukin tästä näkökulmasta mihin tahansa esineeseen, kuten tuoliin tai matkapuhelimeen.

Oikeustieteen opiskelija oppii jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan ajattelemaan eläimiä esineinä. Eläimet erotetaan tällöin esimerkiksi ihmisistä ja yrityksistä, jotka eivät ole esineitä vaan oikeussubjekteja, laillisten oikeuksien haltijoita. Tämä on kuitenkin sangen mustavalkoinen kuva. Eläin on esine, muttei vain esine. Voimme tarkastella eläimiä monien eri ”silmälasien” läpi. Esinesilmälasien näkökulmasta korostuu eläimen rahallinen arvo ihmiselle. Tämä on hyvin vanha näkökulma: ihminen on hyödyntänyt eläimiä vuosituhansia monin tavoin. Tätä eläin on esine -lähtökohtaa voidaan kuitenkin kyseenalaistaa monilla tavoin.

Voin rikkoa oman tuolini ja polttaa sen juhannuskokossa. Tämä erottaa tuolit eläimistä: eläimelle ei edes omistaja saa tehdä mitä vain.

Esineitä ei ensinnäkään yleensä suojella omistajiltaan. Voin rikkoa oman tuolini ja polttaa sen juhannuskokossa. Tämä erottaa tuolit eläimistä: eläimelle ei edes omistaja saa tehdä mitä vain. Voimmekin tarkastella eläintä myös suojelusilmälasien avulla. Tästä näkökulmasta eläintä suojellaan tuntevana olentona. Eläintä tulee kohdella hyvin eikä sille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Eläimen asema esineenä ei olekaan koko totuus. Eläimen suojeluvaatimuksia voidaan jopa kutsua eläimen laillisiksi oikeuksiksi, joita muilla esineillä ei ole.

Esimerkiksi Saksassa lakiin on nykyään kirjattu, etteivät eläimet ole esineitä, vaikka eläimiä voikin edelleen omistaa. Kirjaus on jossain määrin julistuksenomainen: tarkoitus on painottaa, että eläin on paljon muutakin kuin vain ihmisen omaisuutta. Meidän oikeusjärjestelmämme on hieman erilainen, eikä vastaavalle kirjaukselle olisi yhtä selkeää paikkaa suomalaisessa lainsäädännössä. Sen sijaan hiukan samantyyppinen keskustelu meillä liittyy eläimen itseisarvoon. Eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä on puhuttu paljon siitä, mainitaanko eläimen itseisarvo lakitekstissä. Kyse on hiukan julistuksen kaltaisesta kirjauksesta.

Vaikka eläin ei olekaan pelkkä esine, ihmisen omistusoikeus jyrää usein eläimen oikeuksien yli.
Vaikka eläin ei olekaan pelkkä esine, ihmisen omistusoikeus jyrää usein eläimen oikeuksien yli. Ihmisen omistusoikeutta nimittäin suojellaan perustuslaissa, ja omaisuudensuojan asema on vahva. Monia eläinsuojelulain pykäliä tulkitaan löyhästi, eivätkä ne aina toteudu käytännössä. Olenkin ollut mukana Suomen eläinoikeusjuristien kanssa laatimassa lakiehdotusta, jossa eläimille kirjattaisiin perustuslakiin perusoikeudet. Esimerkiksi ihmisen hoidosta riippuvaisella eläimellä olisi oikeus saada perustarpeensa tyydytetyiksi. Eläimiä voisi edelleen omistaa, mutta vain, jos eläimen perusoikeuksia samalla kunnioitettaisiin. Tällöin eläinsuojelu olisi samalla viivalla ihmisen omistusoikeuden kanssa.

Monelle ajatus eläinten perustuslaillisista oikeuksista voi kuulostaa utopialta. Kun muutos kuitenkin lähtee käyntiin, se voi tapahtua yllättävänkin nopeasti.

i

Visa Kurki on Suomen Akatemian tutkijatohtori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimuskohteisiinsa lukeutuu muun muassa eläinten oikeudellinen asema. Hän on Suomen eläinoikeusjuristit ry:n varapuheenjohtaja.

Skip to content