Mahdollisimman hyvän elämänalun tarjoaminen kannattaa