Näkökulma

Osana luontoa ja suhteessa luontoon

Kun ihmiselle vaaditaan oikeutta toimia ”luontonsa” mukaan, sivuutetaan ihmisen tekninen ylivoima ja väestöpaine, kirjailija Aura Koivisto kirjoittaa kolumnissaan.
26.03.2024 Aura Koivisto 3 min
Kuva: Risto Sauso
Kun ihmiselle vaaditaan oikeutta toimia ”luontonsa” mukaan, sivuutetaan ihmisen tekninen ylivoima ja väestöpaine, kirjailija Aura Koivisto kirjoittaa kolumnissaan.
26.03.2024 Aura Koivisto 3 min

Kun ihmisen sanotaan olevan osa luontoa, halutaan muistuttaa, että ihminenkin on eläin, yksi laji mui­den joukossa. Ajatus herättää iloa ja myötätuntoa. Yhteys muihin eläinlajeihin tuntuu tärkeältä ja synnyttää suojelunhalua.

Saman ajatuksen myötä tarjotaan joskus toisenlainen johtopää­tös. Luonnossa tapetaan ja syödään toisia eläviä olentoja, ja kun ihminen on osa luontoa, hänellä on oikeus saalistaa ja puolustaa reviiriään siinä missä muillakin.

Eläin-­ ja luonnonsuojelijoita moititaankin usein luonnosta vieraantuneiksi. Katsotaan, että heiltä puuttuu aito luontosuhde. Suojelijoiden helmasynneiksi esitetään kehäkolmosen sisäpuolella asuminen tai ylipäänsä kaupunkilaisuus, ja usein toistuvat mainin­nat lattekahvin ja kauramaidon käytöstä esitetään osoitukseksi sor­tumisista naurettaviin muoti­-ilmiöihin.

Ehkäpä tällainen tyypittely kertoo kuitenkin enemmän puhujista itsestään kuin suojelijoista? Ennen kaikkea se kertoo halusta olla pohtimatta, olisiko esitetyssä kritiikissä jotakin perää.

Aito luontosuhde onkin hämäräksi jäävä termi, jonka avulla pyritään torjumaan asiapitoinen keskustelu muiden lajien hyväksi­ käytöstä. Epäkohtien olemassaolo sivuutetaan tempaisemalla kes­kustelu yleiselle tasolle. Samalla muistutetaan laillisuudesta ja pe­rinteistä, ikään kuin niiden tulisi olla ikuisia – kuin maailma ei olisi aikojen saatossa lainkaan muuttunut.

Kun ihmiselle vaaditaan oikeutta toimia ”luontonsa” mukaan, sivuutetaan ihmisen tekninen ylivoima ja väestöpaine.

Vaikka ihminen on vain yksi eläinlaji muiden joukossa, tilan ja resurssien valloituksessa kyse on poikkeuksellisesta lajista. Mikään muu petoeläin ei hanki lihaa tai muuta eläinperäistä ravintoaan samassa mittakaavassa. Metsästyksessä ja kalastuksessa käytetään apuna monenlaista tekniikkaa, tapetaan uhanalaisia ja taantuvia lajeja – puhumattakaan siitä, et­tä koko maapalloa mullistetaan teollisella eläinkasvatuksella ja siihen liittyvällä tekniskemiallisella viljelyllä. Epäkohtia todella riittää.

Kun ihmiselle vaaditaan oikeutta toimia ”luontonsa” mukaan, sivuutetaan ihmisen tekninen ylivoima ja väestöpaine. Eläinten lei­maaminen kilpailijoiksi ja häiriköiksi, jotka vähentävät ihmiselle kuuluvia luonnonvaroja ja tunkeutuvat hänen asuma-­alueelleen, kertoo myös historiallisesta näköalattomuudesta. Ihmistoiminnan vuoksi luonto on köyhtynyt jo tuhansien vuosien ajan.

Luonnon köyhdyttäminen on onnettoman lyhyt­näköistä ja johtaa vakaviin ongelmiin.

Jokainen ihminen – riippumatta asuinpaikasta, elintavoista tai henkilökohtaisesta suhtautumisesta muiden lajien suojeluun – on riippuvainen luonnosta, sillä niin ruokamme kuin muutkin raaka-aineemme hankitaan viime kädessä luonnosta.

Tämä merkitsee puolestaan sitä, että luonnon köyhdyttäminen on onnettoman lyhyt­näköistä ja johtaa vakaviin ongelmiin. Jotta suunta muuttuisi ja kei­noja paremman tulevaisuuden eteen löytyisi, tarvitaan rehellistä kes­kustelua, jossa ihmisen ylilyönneistä ei tehdä jotakin ”luonnollista”, johon meillä on itse itsellemme myöntämä oikeus.

i

Aura Koivisto on kirjailija, joka kirjoituksissaan pohtii muiden lajien elämää ja toivoo, että maailmaa parannettaessa otettaisiin huomioon muutkin eläimet kuin me ihmiset.

 

Skip to content