Koe-eläimiksi kasvatetut Hirmu, Kauhu ja Possu saivat uuden elämän

Possu-marsu viettää marsumaista elämää Hirsjärven luona jo aiemmin asuneen Harri-marsun seurassa. Kuva: Suvi Ojala
Artikkelit
23.02.2024 Tiina Sormunen 7 min
Kesäkuussa Helsingin yliopiston koe-eläinlaitokselle päätyi vahingossa kolmekymmentä nuorta Dunkin Hartley -kannan urosmarsua. Yliopisto halusi etsiä eläimille kodit ja pyysi niiden sijoittamiseen apua SEY Suomen eläinsuojelulta.
23.02.2024 Tiina Sormunen 7 min

Kesäkuun 2023 alussa Helsingin yliopis­ton koe­-eläinlaitokselle saapui virheellisesti kolmekymmentä tutkimuskäyttöön tavoitekasva­tettua nuorta urosmarsua. Yliopistolla ei ollut kolmen viikon ikäisille marsuille tutki­muskäyttöä, mutta niitä ei voitu myöskään palauttaa.

Helsingin yliopisto otti yhteyttä SEY Suomen eläinsuojeluun, jonka kanssa koe­-eläinlaitos oli aiemmin sijoittanut kaksi ryh­mää tutkimuskäyttöön kasvatettuja koiria.

– Käytännössä yliopiston vaihtoehtoina oli joko lopettaa marsut tai etsiä niille ko­dit. Aina kun tällainen sijoituspyyntö tulee, pyrimme auttamaan. Mielestämme myös nämä eläimet ansaitsevat mahdollisuuden elää hyvää elämää, SEYn toiminnanjohtaja Kati White pohjustaa.

Nivelrikon riski puhuttaa

Kolmessa laumassa eläneet albiinot mar­sut ovat Hollannissa laboratoriokäyttöön kasvatettuja niin sanottuja Dunkin Hartley ­kannan marsuja. Helsingin yliopiston koe­ eläinlaitokselle saapuneita marsuja ei ole käytetty kokeisiin eikä tutkimuksiin.

Dunkin Hartley ­-marsuilla on yleisty­neenä ominaisuutena varhaisen nivelrikon kehittyminen, minkä takia kantaa on käy­tetty nivelrikkotutkimuksissa. Nivelrikko­ riskin takia SEYn ja Helsingin yliopiston koe-­eläinlaitoksen tavoite löytää marsuille koti on herättänyt soraääniä muun muas­sa marsuyhdistyksissä. Monen mielestä sairaiksi jalostettuja eläimiä ei saisi myydä lemmikeiksi.

Kati Whiten mukaan nivelrikon riski on olemassa myös tavallisilla lemmikki­ marsuilla, vaikka Dunkin Hartley -­kannan marsuilla riski onkin korostunut. SEY on keskustellut marsujen sijoituskelpoisuudesta Helsingin yliopiston koe-­eläinten hyvinvoinnista vastaavan eläinlääkärin kanssa ja saanut kannanoton koe-­eläinten hyvinvoinnin valvonnasta vastaavalta läänineläinlääkäriltä.

– Kaikki nämä marsut on tutkittu, eikä niiden kohdalla ole toistaiseksi todettu mi­tään ongelmia. Se, että niille mahdollises­ti jossain vaiheessa kehittyy nivelrikko, ei mielestämme ole syy lopettaa eläimiä tässä vaiheessa, White lisää.

Marsujen sijoittamisesta vastaavat SEYn Turun, Salon ja Hämeenlinnan paikallisyhdistykset. Uusille kodeille anne­taan selvitys marsujen terveydentilasta, ja kodit myös ohjeistetaan ja sitoutetaan mar­sujen kivun seurantaan eläinlääkärin kirjal­listen ohjeiden mukaisesti.

kaksi albiinoa marsua, toinen heinäpatjan ja toinen pesäkopin päällä

Hirmun ja Kauhun uudessa kodissa on paljon piilo- ja kiipeilypaikkoja. Osa SEYlle saapuneista marsuista etsii yhä kotia. Kuva: Suvi Ojala

Lentävä marsu

Espoolaiselle Paula Hirsjärvelle kotia et­sivät Dunkin Hartley ­marsut tulivat kuin taivaan lahjana. Hirsjärven vanha kodin­ vaihtajamarsu Harri oli jäänyt yksin ja kai­pasi lajitoverin seuraa.

Hirsjärvellä on ollut aiemminkin koe­ eläinmarsuja. Hän tietää, että Dunkin Hart­ley ­-kannan marsut ovat samanlaisia kuin marsut yleensäkin, kunhan niillä on mah­dollisuus käyttäytyä lajityypillisesti. Se tuli­kin selväksi jo heti ensimmäisellä yhteisellä automatkalla, kun Hirsjärvi ajoi elokuun lopulla kolmen marsun kanssa Hämeen­ linnasta Espooseen:

– Marsut olivat silloin juuri siinä pa­himmassa nuoren marsun hormoni­hyrräysvaiheessa, koko ajomatkan ne tapella jytistivät kuljetusboksissa. Kun marsut sitten pääsivät tilaan, jossa on paljon suojapaikko­ja, tappelu loppui jo samana päivänä, Hirs­järvi muistelee.

Kotimarsun elämään kolmikko on so­lahtanut helposti. Hirmuksi ja Kauhuksi nimetty marsukaksikko on asettunut elä­mään keskenään, ja Harri sai kaverin vaale­anpunaisia korviaan höristävästä Possusta.

"Nämä ovat vilkkaita, marsuiksi hyviä kiipeilijöitä ja hyppijöitä. Ne käyttäytyvät juuri niin kuin nuorten marsujen kuuluukin."

Marsuilla on oma huone, jonka ne ja­ kavat Hirsjärven rottien kanssa. Marsuilta puuttuu alusvilla, joten huoneen lämpö­tila on tavallista korkeampi. Molemmilla marsukaksikoilla on jättikokoinen, korkea häkki, johon on liitetty iso aitaus. Häkissä marsuilla on tasoja, joilla voi kiipeillä ja hypellä.

– Sitten ne lepäilevät ja nukkuvat jossain piilossa. Piilopaikkoja pitää olla aina enem­män kuin eläimiä. Molemmilla marsuilla on viisi hyvää nukkumapaikkaa joista valita, sekä kaksi heinäkasaa. Marsuillehan pitää pystyä järjestämään pikkuisen hajurakoa toisiinsa, Hirsjärvi sanoo.

– Mikäpä on hauskempaa kuin maata heinien sisällä ja syödä niitä. Marsut myös tykkäävät leikkiä vedellä, Hirsjärvi jatkaa.

Hän kertoo epäilevänsä, että Dunkin Hartleyt osaavat lentää. Eräänä iltana Hirs­järven vanha rottapari oli ollut lenkillä vapaana asunnossa, kun yhtäkkiä niiden seuraan oli lyöttäytynyt valkoinen marsu. Se oli onnistunut pungertamaan itsensä yli 40-senttisen aidan yli.

– Nämä ovat vilkkaita, marsuiksi hyviä kiipeilijöitä ja hyppijöitä. Ne käyttäytyvät just tasan niin kuin nuoret marsut, Hirsjärvi kuvailee.

Eetikon näkökulma

Nivelrikolle altistavan geenin takia Hirsjärvi seuraa tarkkaan marsujen vointia ja pyrkii tar­joamaan niille kunnolla tilaa ja mahdollisuuk­sia liikkua. Häkeissä on paksulti kutteripurua, jotta marsujen jalkapohjiin ei tulisi ongelmia liian kovan alustan takia. Hirsjärven mielestä kivun merkkien tarkkailu kuuluu lemmikin­omistajan arkeen, sillä niiden tunnistaminen on tärkeää kaikkien eläinten kohdalla.

Taustaltaan Hirsjärvi on entinen koe­-eläinbiologi, nykyinen ­filosofi, mikä se­littää myös sen, miksi hänen lemmikkinsä ovat entisiä koe-­eläimiä. Hän luonnehtii koe-­eläimelle kodin tarjoamista korvause­tiikaksi.

– Samalla tavalla kuin koemarsut so­peutuvat uuteen elämään, niin tekevät myös rotat ja hiiret. Koerotta kun pääsee uuteen kotiin tutkimaan, se tietää heti, mikä on riippumatto ja osaa kiivetä, vaikkei sillä koe­-eläimen elämässään olisi ollut mahdol­lisuutta kiipeillä laisinkaan. Eetikon näkökulmasta tällä tavalla voin vähän maksaa ta­kaisin niitä kärsimyksiä, joita koe-­eläimille aiheutetaan meidän ihmisten hyväksi.

i
Beaglet sopeutuivat odotettua paremmin

SEY on sijoittanut aikaisemmin kaksi ryhmää tutkimuskäyttöön kasvatettuja koiria Helsingin yliopiston koe-eläinkeskuksen kanssa. Ensimmäinen ryhmä beagleja kotiutettiin ensimmäistä kertaa Suomessa 2015 ja toinen vuonna 2017.

Kaikille koirille löytyi koti, ja suurin osa sopeutui lemmikkikoiran elämään odotettua nopeammin.

– Ainoastaan yksi ensimmäisen ryhmän koirista jouduttiin lopettamaan, koska se ei sopeutunut, SEYn toiminnanjohtaja Kati White taustoittaa.

Aiemmin laki määräsi kaikki koe-eläimet lopetettaviksi käytön jälkeen. Vuonna 2010 koe-eläinten asemaa säätelevä EU-direktiivi uudistui. Sen myötä Suomeen tuli asetus, joka mahdollisti koe-eläinten sijoittamisen koteihin.

Suomessa tällainen toiminta ei silti ole vielä kovin yleistä.

– Muissa maissa tätä on tehty enemmän ja pidempään. Aina kun on tällaisia kotielämään soveltuvia eläimiä, niille pitäisi pyrkiä etsimään koti. Hyvien kotien löytäminen ei ole tietenkään helppoa, mutta SEY on mielellään mukana kotien etsimisessä, White kiteyttää.

Skip to content