Eläinten puolesta – myös tänä vuonna

Kuva: Subtle Cinematics/Unsplash
Uutiset
15.01.2024 Pi Mäkilä 7 min
SEY edistää myös tänä vuonna eläinten hyvinvoinnin huomioon ottamista kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Lisäksi edistämme, tutkimme ja valvomme eläinten hyvän kohtelun toteutumista käytännössä.
15.01.2024 Pi Mäkilä 7 min

Eläinten hyvinvointilaki astui voimaan – seuraavaksi uudistetaan asetuksia

Eläinten hyvinvointilaista päätettiin edus­ kunnassa viime keväänä, ja laki astui voi­ maan vuoden 2024 alussa. Seuraavaksi uu­distetaan eläimiä koskevia alemman tason asetuksia, joiden sisältöihin vaikutamme aktiivisesti. Pyrimme myös parantamaan lainsäädännön toimenpanoa, valvontaa ja viranomaisten tekemää eläinsuojelutyötä.

Koko Eurooppaan parempaa eläinten hyvinvointia

Seuraamme tarkoin Suomen ja EU:n eläin­poliittista päätöksentekoa ja vaikutamme siihen kaikissa vaiheissa. Tavoitteenamme on, että Suomi edistää aktiivisesti hyvää EU­-eläinlakia. EU-­tasolla tavoitteitam­me ovat muun muassa tuotantoeläinten häkkikasvatuksen kielto, turkistarhauksen kielto ja broilereiden hyvinvointiongelmiin puuttuminen.

Vuonna 2024 järjestetään europarla­menttivaalit. Vaikutamme sen puolesta, että vaalien lopputulos edistäisi eläinten hyvinvointia mahdollisimman hyvin.

Eläimet näkyviin presidentinvaaleissa

Presidentinvaalit järjestetään tammikuun lopul­la ja mahdollinen toinen kierros helmikuun alkupuolella. Vaaleissa valitaan tasavallan presidentti vuosille 2024–2030. Istuva tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja tohtori Jenni Haukio ovat tunnettuja eläinmyönteisyydestään. Haastoimme presidentinvaaliehdokkaat kertomaan julkisesti, mikä heidän suh­teensa eläimiin on ja miten eläinten hyvinvointia tulisi jatkossa parantaa.

useita lampaita tiiviisti ryhmässä

SEY kampanjoi vuonna 2024 muun muassa sen puolesta, että EU-vaalien lopputulos edistäisi eläinten hyvinvointia mahdollisimman hyvin. Kuva: Pixabay

Tarkastelemme eläinsuojeluviranomaistoimintaa ja lain täytäntöönpanoa

Jatkamme eläinsuojeluviranomaisten toimintaa ja lainsäädännön soveltamista tarkastelevaa SEY tutkii -­työtämme. Tämän vuoden aikana tavoitteena on muun muassa tutkia kiellettyä eläinjalostusta koskevien pykälien soveltamista käy­täntöön ja metsästystä koskevan sääntelyn ja koulutuksen muutostarpeita.

Parempaa eläinsuojelurikosten tutkintaa

Vaikutamme sen puolesta, että poliisi tutkii eläinsuojelurikoksia korkeatasoisesti ja että Helsingissä käyttöön otettu eläinsuojelupoliisimalli laajenee valtakunnalliseksi.

Osallistumme Poliisiammattikorkeakoulussa vuonna 2023 alkaneen eläinsuojelukoulu­tuksen kehittämiseen. Lisäksi edistämme eläinsuojelurikosten esitutkintaa ja syyteharkintaa koskevan laatuhankkeen käynnistämistä.

Aiempaa enemmän vapaaehtoistyötä eläinten hyväksi

Koulutamme vapaaehtoisia viranomaisten avustajiksi. Ensimmäiset avustajat ovat val­miina töihin viranomaisten avuksi nyt, kun avustajan ja asian­ tuntijan käytön mahdollistava uusi eläinten hyvinvointilaki astuu voimaan.

Jäsenyhdistyksemme jatkavat arvokasta työtään

SEYllä on 40 jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Jäsenyhdistyksemme jatkavat myös tulevana vuonna arvokasta työtään eläinten puolesta. Jäsen­yhdistyksemme antavat vuosittain kymme­niätuhansia eläinsuojeluneuvoja, pelastavat tuhansia kissoja ja auttavat tuhansia muita hädässä olevia eläimiä. 

ruskea koiranpentu katsoo kameraan

Jatkossa eläinsuojeluvalvontaa saa myös puhelimitse: SEY perustaa vuonna 2024 valtakunnallisen eläinsuojelu­neuvontapuhelimen. Kuva: Jairo Alzate/Unsplash

Apua Ukrainasta saapuneille eläimille

Jatkamme Ukrainasta saapuneiden eläinperheiden tukemista vastaanottokeskuk¬sissa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut mukanaan suuren määrän sotaa pakenevia Suomeen. Vuonna 2022 käynnistämämme toiminta lemmikkiperheiden auttamiseksi rajalla ja vastaanottokeskuksissa jatkuu myös kuluvana vuonna. Lemmikkiperheet majoitetaan Riihimäen vastaanottokeskukseen, jossa eläinperheiden vastaanottaminen käynnistettiin aloitteestamme.

Aluetoiminta laajenee koko maan kattavaksi

Aluetoimintamme tavoitteena on parantaa ja vahvistaa kunkin alueen eläinsuojelijoiden yhteistyötä. Aluetoiminta laajenee koko maan kattavaksi kuluvan vuoden aikana.

Julkaisuja eläinten hyvinvoinnin tueksi

Uudistamme opettajille tarkoitetun Eläinsuojelu ja eläinten oikeudet opetuksessa ­-jul­kaisun. Tuotamme lisäksi oppaan luonnonvaraisten eläinten hoidosta yhteistyössä maa-­ ja metsätalousministeriön kanssa.

talitiainen lumisella oksalla

SEY kampanjoi vuonna 2024 Eläinten viikolla lähiluonnon eläinten puolesta. Lisäksi SEY jakaa Eläinten viikolla Vuoden eläinsuo­jeluteko -­palkinnon.

Kuva: Pixabay

Luonnonvaraisten eläinten hoitolaverkosto aloittaa toimintansa

Kokoamamme luonnonvaraisten eläinten hoitolaverkosto aloittaa toimintansa. Tuemme hoitolaverkostoa kouluttamalla hoitajia ja keräämällä verkoston tueksi asiantuntijoita ja muita vapaaehtoisia.

Tassunauha-kampanja antaa eläinsuojelulle äänen

Toteutamme Tassunauha-­kampanjan viidennen kerran. Kampanjalla kerätään varoja SEYn löytöeläintoiminnan tukemiseksi ja tuodaan esille erityisesti SEYn jäsenyhdistysten tekemää työtä.

Loppu turkistarhaukselle?

Teemme vaikuttamistyötä ja kampan­joimme turkistarhauksen lakkauttamiseksi. Seuraamme EU­komission reagointia Fur Free Europe ­-kansalaisaloitteeseen ja py­rimme turkistarhauksen kieltämiseen EU­:n laajuisesti. Mikäli Suomen turkiseläimiä suojeleva asetus uudistetaan, edistämme siihen turkiseläinten hyvinvoinnin kannalta mahdollisimman hyviä ja merkittäviä muutoksia.

Edistämme kalojen hyvinvointia

Parannamme tuotantoeläinten hyvinvointia tuomalla esiin puutteita ja tarjoamalla rat­kaisuja. Edistämme muun muassa kasvatet­tujen kalojen hyvinvointia. Pyrimme siihen, että kirjolohille luodaan hyvinvointivaati­mukset, kalojen hiilidioksiditainnutuksesta luovutaan ja tutkimus kalojen hyvinvoin­nista lisääntyy.

Skip to content