Uusi eläinlaki suitsii pentutehtailua

EU-alueella tapahtuvan laittoman eläinkaupan liikevaihto on arvioiden mukaan jopa 1,3 miljardia euroa vuodessa. Kuva: Iris Depiris/Pixabay
Uutiset
12.12.2023 Annukka Seppävuori 5 min
Eläinten hyvinvointilaki tuo mukanaan uusia velvoitteita sekä eläimen myyjälle että ostajalle. Jatkossa pimeän pennun ostaja voi saada sakkoja ja jopa menettää eläimen valtiolle.
12.12.2023 Annukka Seppävuori 5 min

Laiton eläinkauppa on yksi maailman tuottoisimmista laittoman kaupan muodoista. Sen liikevaihdoksi EU:ssa on arvioitu 1,3 miljardia euroa.

Vuodenvaihteessa voimaan tuleva eläinten hyvinvointilaki tuo keinoja puuttua pimeään lemmikkikauppaan ja pentutehtailuun Suomessa. Muutoksilla on tarkoitus puuttua erityisesti eläinten ostajiin ja myynti-ilmoitteluun. Tälläkin hetkellä eläinten kaupalliseen tuontiin liittyy velvoitteita, joita on kuitenkin melko helppo kiertää. Lisäksi keinot puuttua kotimaiseen pentutehtailuun ovat olleet heikot.

Uusi laki tuo rajoituksia muun muassa koirien maahantuontiin. Esimerkiksi alle kuuden kuukauden ikäistä koiranpentua ei saa tuoda maahan, mikäli se on tarkoitus luovuttaa eteenpäin neljän kuukauden sisällä. Tällaisen pennun ostaja voi syyllistyä laittomaan tuontitavaraan ryhtymiseen sekä menettää rikoksen kohteen, eli koiranpennun, valtiolle. Laittomalla tuontitavaraan ryhtymisellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö esimerkiksi hankkii sellaista omaisuutta, jota maahan tuotaessa on syyllistytty esimerkiksi salakuljetukseen.

Eläinten välittäjän tulee tehdä aluehallintovirastolle ilmoitus kaupallisesta välittämisestä, mikäli hän välittää yli kymmenen eläintä vuodessa. Myynti-ilmoituksessa on oltava myyjän tiedot, eläimen syntymäaika, ikä tai ikäarvio, syntymämaa, jos se on muu kuin Suomi, sekä eläimen sijaintipaikkakunta tai -maa myyntihetkellä. Myyjä voi syyllistyä eläinsuojelurikkomukseen, jos myynti-ilmoituksesta puuttuu vaadittavia tietoja tai jos hän jättää tekemättä ilmoituksen ammattimaisesta välittämisestä aluehallintovirastolle.

Myyjä voi syyllistyä eläinsuojelurikkomukseen, jos myynti-ilmoituksesta puuttuu vaadittavia tietoja tai jos hän jättää tekemättä ilmoituksen ammattimaisesta välittämisestä aluehallintovirastolle.

Myös ostajan kannattaa varmistua siitä, että kaupan kohteena olevan eläimen tiedot ovat kunnossa. Tähänkin asti ostajalla on ollut mahdollisuus tunnistaa pentutehtailun hälytysmerkit. Usein esimerkiksi keskimääräistä halvempi hinta tai nopea toimitus ovat kuitenkin saaneet ostamaan eläimen hälytyskellojen soimisesta huolimatta.

– Jatkossa ostaja voi syyllistyä laittomaan tuontitavaraan ryhtymiseen, jos tämä ostaa laittoman lemmikin vaikkapa auton takakontista sataman parkkipaikalla. Siitä voi olla seurauksena sakkorangaistus ja lemmikin menettäminen valtiolle, kertoo rikoskomisario Juha-Matti Suominen Helsingin poliisin vuodenvaihteessa aloittavasta uudesta eläimiin kohdistuvien rikosten tutkintaryhmästä.

Helsingin poliisilaitos uudistaa eläimiin kohdistuvien rikosten tutkintaa. Uudistuksella pyritään muun muassa puuttumaan pentutehtailuun nykyistä tehokkaammin.

Ruokaviraston rekisteri apuna

Pakolliseksi tuleva koirien ja myöhemmin kissojen tunnistusmerkintä ja omistajatietojen rekisteröinti auttaa valvonnassa. Tähän asti laitonta kauppaa harjoittaneet myyjät ovat pystyneet käyttämään samoja sirutietoja moneen kertaan.

Ruokaviraston koirarekisterin käyttö edellyttää kuitenkin vahvaa tunnistautumista. Kun jokainen eläin on rekisteröity yksilöllisellä tunnisteella, antaa Ruokaviraston järjestelmä hälytyksen, jos samaa sirunumeroa yritetään käyttää uudestaan. Väärien tietojen antaminen rekisteriin on rangaistavaa rekisterimerkintärikoksena.

– Jos myyjä ei ole ilmoittanut eläimen tietoja Ruokaviraston rekisteriin, on se ostajalle merkki siitä, että on mahdollisesti esimerkiksi rikottu maahantuontisäännöksiä eikä välitystoiminta ole asianmukaista, sanoo Suominen.

Alle kuuden kuukauden ikäistä koiranpentua ei jatkossa saa tuoda muusta maasta Suomeen, jos tarkoituksena on myydä tai muutoin luovuttaa pentu Suomessa edelleen neljän kuukauden kuluessa tuonnista. Tulli voi määrätä tällaisen koiranpennun palautettavaksi lähtömaahan. Muutoksen on tarkoitus ehkäistä tehtailtujen pentujen tuomista maahan.

– On huomioitavaa, että tahallisuudella ei ole uudessa laissa merkitystä. Pentu voidaan palauttaa lähtömaahan tai menettää valtiolle, vaikka ostaja ei olisi yrittänyt kiertää lakia tahallaan.

i
Muistilista myyjälle/välittäjälle:
 1. Jos myyt eläimiä ammattimaisesti, tee ilmoitus aluehallintovirastoon. Ammattimaiseksi myynniksi katsotaan vähintään kolme itse kasvatettua pentuetta tai yli kymmenen muun eläimen myymistä tai välittämistä.
 2. Tunnistusmerkitse koira ja rekisteröi vaadittavat tiedot Ruokaviraston koirarekisteriin.
 3. Huomioi, että eläimen myynti-ilmoituksesta löytyvät myyjän tiedot, eläimen syntymäaika, ikä tai ikäarvio, syntymämaa jos se on muu kuin Suomi sekä eläimen sijaintipaikkakunta tai -maa myyntihetkellä.
 4. Uudet säännöt koskevat myynnin lisäksi eläimen välittämistä. Siksi myös esimerkiksi eläinsuojeluyhdistysten tulee tehdä aluehallintovirastoon ilmoitus eläinten ammattimaisesta myynnistä.
i
Muistilista pennunostajalle:
 1. Tutustu pennun kotioloihin, emoon ja myyjään ennen ostopäätöstä. Jos olet ostamassa rotueläintä, huolehdi siitä, että eläimellä on rekisterikirja.
 2. Huolehdi siitä, että eläimen myynti-ilmoituksessa on lain vaatimat tiedot:
  – eläimen syntymäaika
  – ikä tai ikäarvio
  – syntymämaa jos se on muu kuin Suomi
  – eläimen sijaintipaikkakunta tai -maa myyntihetkellä.
 3. Muistathan, että Ruokaviraston koirarekisteri ei tarkoita samaa asiaa kuin rotukoiran rekisteröiminen.
 4. Tutustu pentutehtailun haittoihin ja pentutehtailijan tuntomerkkeihin osoitteessa halpakoira.fi.
Skip to content