Uutiset

Parempaa eläinsuojeluosaamista poliiseille – Poliisiammattikorkeakoululle Vuoden eläinsuojeluteko -tunnustus

SEY jakoi Vuoden 2023 eläinsuojeluteko -palkinnon Poliisiammattikorkeakoululle eläinsuojelurikosten tutkintaan liittyvän koulutuksen kehittämisestä.
12.10.2023 Pi Mäkilä 3 min
Vuoden eläinsuojeluteko -palkinto jaettiin 3.10.2023 Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella. Kuvassa SEYn Toni Lahtinen, Maria Lindqvist sekä Poliisiammattikorkeakoulun Satu Rantaeskola. Kuva: Poliisiammattikorkeakoulu
SEY jakoi Vuoden 2023 eläinsuojeluteko -palkinnon Poliisiammattikorkeakoululle eläinsuojelurikosten tutkintaan liittyvän koulutuksen kehittämisestä.
12.10.2023 Pi Mäkilä 3 min

Poliisin eläinsuojeluosaaminen kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi. Syynä on Poliisiammattikorkeakoulun järjestämä uusi koulutuskokonaisuus, joka auttaa poliiseja soveltamaan aiempaa paremmin työssään eläinsuojelurikoksiin, luonnonsuojelurikoksiin, luonnonvararikoksiin eli metsästys- ja kalastusrikoksiin sekä eläinten kuljettamiseen liittyvien rikosten tunnusmerkistöjä.

– Kurssilla käsitellään eläimiin kohdistuviin rikoksiin liittyvää lainsäädäntöä ja oikeudellisia kysymyksiä käytännön tapauksia hyödyntäen. Koulutuksessa on luennoitsijoina eläimiin kohdistuvien rikosten tutkinnan ja syyttämisen asiantuntijoita. Kurssin jälkeen opiskelijalla on aiempaa syvällisemmät tiedot tutkia kurssin aihepiiriin kuuluvia eläimiin kohdistuvia rikoksia, sanoo kurssivastaava yliopettaja Satu Rantaeskola Poliisiammattikorkeakoulusta.

SEY palkitsi Eläinten viikolla Poliisiammattikorkeakoulun eläinsuojelurikosten tutkintaan liittyvän koulutuksen kehittämisestä.

SEY selvitti vuosina 2019­­–2020 poliisin toimintaa eläinsuojelujuttujen kirjaamisen ja tutkinnan osalta. Selvityksissä kysyttiin virkaeläinlääkäreiden näkemyksiä ja tarkasteltiin poliisin laatimaa esitutkinta-aineistoa eläinsuojeluasioissa. Selvitys paljasti poliisin toiminnassa epäkohtia, joiden takia SEY pyysi oikeusasiamiestä tutkimaan poliisin toimintaa muun muassa eläinsuojelurikosten kirjaamisen ja tutkinnan osalta.

Oikeusasiamies totesi joulukuussa 2021, että eläinsuojelurikosten kirjaamisen osalta tilanne oli epätyydyttävä. Oikeusasiamies kiinnitti päätöksessään erityistä huomiota poliisin eläinsuojeluosaamisen puutteisiin. Oikeusasiamiehen mukaan merkittäviä epäkohtia olivat eläinsuojelurikoksia koskevan koulutuksen niukkuus sekä yhtenäisen ohjeistuksen puute.

Kiitosta nopeasta reagoinnista

SEYn näkemyksen mukaan yksi oikeusasiamiehen päätöksen seurauksena tehdyistä merkittävimmistä parannuksista on eläinsuojeluasioiden lisääminen poliisin AMK-koulutuksen uudistettavana olevaan opetussuunnitelmaan, jotta tulevaisuudessa poliisin AMK-tutkinnossa käsitellään tätä teemaa.

Uuden koulutuskokonaisuuden lisäksi Poliisiammattikorkeakoulussa käynnistyy marraskuussa 2023 viikon mittainen eläinsuojeluasioita koskeva täydennyskoulutus. Täydennyskoulutus on tarkoitettu poliiseille, syyttäjille, tuomareille, rajavartioille ja tullin henkilöstölle.

SEY pitää poliisihallinnon reagointia erinomaisena esimerkkinä siitä, miten viranomainen voi tarvittaessa korjata toimintaansa pikaisesti ja perusteellisesti.

– Eläinsuojelulain toimeenpano on tiedetty puutteelliseksi jo pitkään. Poliisien eläinsuojeluosaamista lisäämällä saadaan yksi olennainen puute korjattua. Poliisiammattikorkeakoulun tarjoamalla koulutuksella tulee olemaan valtakunnallista merkitystä eläinsuojelulle, ja uskon, että se tulee tehostamaan eläinsuojelulainsäädännön tarkoituksen toteutumista merkittävästi, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati White.

Uuden eläinten hyvinvointilain sisältö tutuksi

Käytännössä koulutuksen keskiössä tulee olemaan uusi, ensi vuoden alussa voimaan astuva eläinten hyvinvointilain sisältö.

– Lisäksi koulutuksessa keskitytään eläimiin kohdistuvien rikosten tutkinnassa sovellettaviin tutkintamenetelmiin ja pakkokeinoihin. Erityisen isossa roolissa ovat menettämisseuraamukset ja eläintenpitokieltoon määräämisen edellytykset ja niiden selvittämiseen liittyvät erityistarpeet esitutkinnassa, Rantaeskola sanoo.

Rantaeskolan mukaan näyttöön liittyvissä kysymyksissä koulutuksessa korostuu muun muassa eläinsuojeluviranomaisen tekemän hallinnollisen päätöksen merkitys eläimiin kohdistuvien rikosten tutkinnassa.

– Koulutuksessa korostetaan poliisin yhteistyötä valvontaeläinlääkärien, syyttäjien ja muiden esitutkintaviranomaisten kanssa, jotta eläimiin kohdistuvien rikosten tutkinnassa voidaan onnistua mahdollisimman hyvin.

Lisäksi samat teemat korostuvat uudistettavana olevassa AMK-tutkinnon opetussuunnitelmassa ja jo toteutettavassa päällystön YAMK-tutkinnossa.

– Vain siten voidaan varmistaa, että jokainen Poliisiammattikorkeakoulusta eri tutkintotasoilta valmistuva poliisi omaa riittävän tiedon ja osaamisen poliisin velvollisuuksista eläinsuojeluviranomaisena ja perustiedot eläimiin kohdistuvien rikosten tutkinnasta tai tutkinnanjohtamisesta, Rantaeskola toteaa.

 

Skip to content