Artikkelit

Aluevastaava rakentaa yhteistyöverkostoa eläinsuojelukentällä toimivien toimijoiden välille 

SEYn aluevastaavien tehtävänä on tukea oman alueensa vapaaehtoisten toimintaa ja vastata muiden tahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Parhaimmillaan yhteistyö voi lisätä tietoa eläinsuojelusta koko Suomessa.
19.09.2023 Joanna Lundahl 7 min
Mervi Valjus toimii alueellisena tukena SEYn toimijoille. Kuvassa Valjus ja jo edesmennyt Lenni-koira Lapin Pasmajärvellä.
SEYn aluevastaavien tehtävänä on tukea oman alueensa vapaaehtoisten toimintaa ja vastata muiden tahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Parhaimmillaan yhteistyö voi lisätä tietoa eläinsuojelusta koko Suomessa.
19.09.2023 Joanna Lundahl 7 min

SEY pyrkii vahvistamaan eläinsuojelun asemaa kunnissa uuden aluevastaavan toimenkuvan avulla. Aktiivisella ja positiivisella yhteistyöllä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa voidaan lisätä tietoa eläinten suojelusta koko Suomessa. Samalla eläinten asema yhteiskunnassa voi parantua.

SEY palkkasi Pohjois-Suomen aluevastaavaksi Mervi Valjuksen viime vuoden lopussa. Aluevastaavana Valjus vastaa Pohjois-Suomen ja Lapin eläinsuojeluneuvojien ja muiden vapaaehtoisten toiminnan koordinoinnista. Hän vastaa myös yhteistyöstä alueensa kuntien ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen, kuten viranomaisten kanssa. Aluevastaavan tehtäviin kuuluu lisäksi muun muassa eläinsuojeluneuvontaa, eläinsuojeluilmoitusten käsittelyä, vapaaehtoistoimijoiden tukemista ja viestinnän tehtäviä.

Viranomaisille avustajia

Tällä hetkellä Valjusta työllistää pitkälti viranomaisavustajien rekrytointi. Ensi vuoden alusta alkaen viranomaisilla on mahdollisuus käyttää avustajia ja asiantuntijoita eläinsuojelukäynneillä.

Myös SEY valmistautuu tulevaan muutokseen. SEY teki alkuvuodesta kyselyn virkaeläinlääkäreille asiantuntijoiden ja avustajien käyttötarpeista. Toisessa kyselyssä SEY kartoitti neuvojien ja jäsenyhdistysaktiivien kiinnostusta avustajan tehtävään. Nyt Valjus käy haastattelukierroksella kiinnostuneet hakijat läpi, ja loppuvuodesta SEY järjestää avustajille koulutuksen tehtävään. Näin SEYllä on tarjota tulevaisuudessa viranomaisten avuksi asiantuntevia, koulutettuja avustajia.

– Järjestän tällä hetkellä myös yhteistyötapaamisia Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla SEYn jäsenyhdistyksien kanssa. Mukaan kutsuttavia tahoja ovat muun muassa valvontaeläinlääkäri ja poliisi, löytöeläintalot, sosiaalitoimi sekä vapaaehtoistoimijat. Tapaamisten tavoitteena on sujuvoittaa eläinsuojeluasioihin liittyvää yhteistyötä. Lisäksi tarkoitus on sopia yhteistyön käytännöistä, Valjus kertoo.

 

Läheinen yhteistyö alueen valvontaviranomaisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Yhteistyön sujuvoittaminen auttaa paitsi eläimiä myös säästää yhteistyötä tekevien osapuolten aikaa.

– Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin Kainuussa, ja se koettiin hyödylliseksi. Seuraava tapaaminen järjestetään lokakuussa Oulun alueen toimijoiden kesken, Valjus kertoo.

SEYn vapaaehtoistoiminnan tiimipäällikkö Riina Itkonen uskoo, että SEY pystyy jatkossa tehostamaan entistä paremmin eläinten auttamistyötä kunkin alueen erityispiirteet huomioiden.

– Tavoittelemme vapaaehtoistemme määrän kasvattamista valtakunnallisesti, mutta pyrimme huomioimaan tässäkin eri alueiden tarpeet ja toiveet. Läheinen yhteistyö alueen valvontaviranomaisten kanssa on meille ensiarvoisen tärkeää. Alueellisesti koordinoidulla vapaaehtoistoiminnalla pystymme tarjoamaan vapaaehtoisillemme läheisempää tukea, jotta he voivat auttamaan eläimiä entistä tehokkaammin ja laadukkaammin, Itkonen kertoo.

Tavoitteena toimiva yhteistyöverkosto

Valjus toimii alueellisena tukena SEYn toimijoille. Kesäkuussa hän järjesti jäsenyhdistyskoordinaattori Maarit Talvikarhun kanssa verkostotapaamisen Lapin alueen eläinsuojeluyhdistyksille ja -neuvojille Rovaniemellä. Tapaamisen tarkoituksena oli tutustua muihin lähialueiden eläinsuojeluyhdistysten jäseniin, jakaa hyviksi havaittuja käytäntöjä ja viritellä yhteistyötä yli kuntarajojen.  

 

– Yhteistyössä on voimaa, joten tämäkin tapaaminen koettiin hyväksi, kertoo Valjus. 

 

Valjus kokeekin työnsä tärkeimmäksi tavoitteeksi toimivan yhteistyöverkoston rakentamisen eri toimijoiden välille. Näitä toimijoita ovat muun muassa valvontaeläinlääkäri ja poliisi, löytöeläintalot, sosiaalitoimi sekä vapaaehtoistoimijat. 

 

–  On eläinten edun mukaista, että tiedetään, mitä kukakin tekee ja mistä saa avun mihinkin tilanteeseen. Näin eläin saa nopeammin tarvitsemansa avun. Paljon hyvää yhteistyötä kentällä jo onkin, Valjus iloitsee. 

 

Mervi Valjus ja koira erämaassa

Mervi Valjus ja rescue-koira Traktor vaellusreissussa Käsivarren erämaa-alueella.

 

Valjus kertoo, että ensimmäinen askel oman työnsä tavoitteiden saavuttamiseksi on järjestää verkostotapaamisia eri toimijoiden kesken.   

 

– Ensimmäinen yhteistyötapaaminen pidettiin juuri Kajaanissa. Tapaamiseen osallistui valvontaeläinlääkärin lisäksi vapaaehtoistoimijoita eri yhdistyksistä sekä paikallinen löytöeläintoimija. Näitä tapaamisia jatketaan alueittain, ja tavoitteena on saada myös muita viranomaistahoja valvontaeläinlääkärin lisäksi mukaan.   

 

Erityisen tärkeäksi Valjus kokee työssään myös vapaaehtoisten tukemisen ja vapaaehtoisverkoston kasvattamisen.   

 

– Vapaaehtoistoimijat tekevät arvokasta työtä oman palkkatyönsä ja muun elämänsä ohessa. Ilman vapaaehtoistoimijoita eläinsuojelukentässä olisi ammottava aukko. Myös uusia tekijöitä kaivataan jatkuvasti erilaisiin tehtäviin lisää, Valjus kertoo.  

Unelmatyö

Valjuksella on takanaan pitkä ura sotealalla, missä hän on tehnyt myös aluevastaavan töitä. Lisäksi hän on tehnyt vapaaehtoistyötä SEYn eläinsuojeluneuvojana kymmenen vuoden ajan. Valjus on toiminut myös SEYn neuvojatyöryhmässä, vapaaehtoisena ja hallituslaisena Oulun eläinsuojeluyhdistyksessä sekä sitä ennen Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistyksessä.

 

Valjus asuu Oulussa. Oulu on aluevastaavan työn kannalta hyvä sijainti, koska Valjus vastaa laajasta alueesta koko pohjoisen Suomen aluevastaavana.Valjus on toistaiseksi ainut aluevastaava, joten hänen harteillaan on vielä pitkälti koko Suomen uudet alueelliset tehtävät. 

 

– Tällä hetkellä vastuualue on laaja, mutta asia helpottuu, kun tulevat aluevastaavat aloittavat työssään ja ottavat oman kentän haltuunsa. Odotan siis jo kollegoiden saapumista, Valjus kertoo.   

 

Valjus on kasvanut maalla eläinten ympäröimänä. 

 

– Olen oikeastaan ollut pienestä pitäen ”pelastelemassa” eläimiä. Rakkaus eläimiin on siis kai äidinmaidosta saatua. Tällä hetkellä minulla on kaverina kaksi rescuekoiraa Romaniasta. Kaikki työ eläinten hyväksi on äärimmäisen arvokasta, Valjus kertoo. 

Palautuminen työstä on tärkeää

Nykyinen työ eroaa merkittävästi Valjuksen aiemmin tekemästä vapaaehtoistyöstä. Eläinsuojeluneuvojana Valjus teki puhelin- ja sähköpostineuvontaa sekä neuvontakäyntejä. Vakavammat eläinsuojeluilmoitukset menivät suoraan valvontaeläinlääkärille tai poliisille. Eläinsuojeluilmoituksen tekijänä saattoi olla vaikka huolestunut naapuri.

– Käytännössä neuvonta saattoi koskea esimerkiksi häkeissä pidettäviä ulkokoiria, jotka eivät saa tarpeeksi liikuntaa, kissojen hiekkalaatikkojen puhtautta tai muita eläintenhoidon perusjuttuja, Valjus listaa.

Valjus kertoo, että palautuminen eläinsuojeluneuvojan työstä on tärkeää. Tukea palautumiseen saa esimerkiksi neuvojakollegojen kanssa juttelemalla. Eläinsuojeluneuvojat ovat vaitiolovelvollisia, joten asioista ei voi puhua ulkopuolisille. Neuvojille järjestetään joka vuosi neuvojapäivät. Siellä Valjuskin on ystävystynyt muiden neuvojien kanssa.

 

Eläinsuojeluneuvojat ovat vaitiolovelvollisia, joten asioista ei voi puhua ulkopuolisille.

Valjus luopui vapaaehtoisesta eläinsuojeluneuvojan työstään aloittaessaan aluevastaavan työt. Näin ero työn ja vapaa-ajan välillä on selkeämpi. Valjus kertoo vapaa-ajallaan liikkuvansa luonnossa ja viettävänsä aikaa koiriensa kanssa. Hän myös joogaa ja on jooganopettaja. Tällainen vapaa-ajan vietto palauttaa hyvin työnteosta.

Kokemus eläinsuojelukentästä ja yhdistystoiminnasta on ollut eduksi.

– Aito kiinnostus eläinten hyväksi toimimiseen merkitsee vielä enemmän. Sillä pääsee jo pitkälle. Jos olet koskaan kuullut lauseen ”tee työtä, jolla on merkitystä” niin tämä työ todellakin on sitä, Valjus toteaa lopuksi.

Skip to content