Ruokaa pikkulinnuille? Luonnonvaraisten eläinten talviruokinnassa on otettava huomioon monta seikkaa

Eläinsuojelulain mukaan meidän tulee pyrkiä auttamaan avun tarpeessa olevaa eläintä – oli kyse sitten ihmisen hoidossa olevasta eläimestä tai luonnonvaraisesta eläimestä. Luonnonvaraisia eläimiä ruokittaessa on kuitenkin hyvä kysyä itseltään, onko ruokinta eläimen auttamista. Kuva: Christiane/Pixabay
Artikkelit
12.12.2022 Sonja Blom 5 min
Lintujen ja muiden eläinten talviruokinta saattaa vaikuttaa helpolta ja harmittomalta puuhalta. SEYn luonnonvaraisten eläinten hankkeen projektikoordinaattori Sonja Blom kokosi vinkit, joihin kannattaa tutustua ennen talviruokinnan aloittamista.
12.12.2022 Sonja Blom 5 min

Luonnonvaraiset eläimet tulevat pääosin toimeen ilman ihmisen tarjoamaa ravintoa. Näin ei kuitenkaan ole aina: joskus esimerkiksi linnut voivat hyötyä ihmisen tarjoamasta ravinnosta.

Jos luonnonvaraista eläintä haluaa ruokkia, tärkeintä on, ettei eläintä ala kesyttää. Mikäli eläimen totuttaa selviämään ihmisen tarjoamalla ravinnolla, se voi estää eläintä oppimasta lajityypillistä ravinnonhankintaa. Ruokkiminen voi myös opettaa eläimen luottamaan liikaa ihmisiin – ja kaikki ihmiset eivät ole hyväntahtoisia muunlajisia eläimiä kohtaan.

Jos jokin eläinyksilö tai eläinpopulaatio on jo tottunut selviämään ihmisen tarjoamalla ravinnolla, voi ruokinnan yhtäkkinen lopettaminen aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kärsimystä. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos lintujen talviruokinnan lopettaa yhtäkkiä ennen kevään alkua.

Selvitä ensin, tarvitseeko eläin apua

Mikäli luonnonvaraisia eläimiä haluaa auttaa, onkin tärkeintä selvittää, onko ruokkiminen kyseisessä tilanteessa auttamista. Jos eläin on tullut riippuvaiseksi ihmisen tarjoamasta ravinnosta, onko velvollisuutemme jatkaa ruokintaa?

Yksinkertaista vastausta ei ole. Joissain tapauksissa eläinten ruokinnasta saattaa olla eläinten sosiaalisten suhteiden kannalta enemmän haittaa kuin hyötyä. Lisäksi ruokinta johtaa ihmisten ja luonnonvaraisten eläinten tarpeettomaan kanssakäymiseen. Se voi johtaa zoonooseihin eli tauteihin, jotka tarttuvat ihmisistä eläimiin – ja toisinpäin.

Ruokinnan tarjoama apu ja hyöty eläinyksilölle riippuukin monista seikoista. Suomen oloissa jotkin linnut – kuten täällä talvehtivat pikkulinnut sekä vesilinnut – saattavat hyötyä ruokinnasta. Näin ei kuitenkaan ole aina. Lintujen lisäksi luonnonvaraisten eläinten ruokinta Suomessa on pääosin tarpeetonta.

Jos lintuja haluaa ruokkia, ruokinnan tulee olla aina tietoista ja harkittua toimintaa. Ruoan laadun, määrän sekä tarjoamisajankohdan valinta tulee tehdä tarkasti.

Mustarastas jäisellä oksalla

Jos omaan pihaan tai lähiluontoon haluaa houkutella eläimiä, luonnon monimuotoisuuteen kannattaa panostaa. Pihalle kannattaa istuttaa kasveja, jotka tarjoavat eläimille luonnollista ravintoa ja suojaa. Kuva: Manuela/Pixabay

Näin ruokit pikkulintuja

Ruoki vain talvisin – ja sitoudu ruokintaan. Pikkulintuja kannattaa ruokkia ainoastaan talvisin. Jos ruokinnan kerran aloittaa, tulee siihen sitoutua. Talviruokinnalla voi olla merkitystä lintuyksilöiden sekä lintukantojen selviämisen kannalta. Tämä näkyy esimerkiksi kasvavissa sinitiais- sekä talitiaiskannoissamme.

BirdLife Suomen mukaan Suomessa pesivästä yli 240 lintulajista noin 70 lajia jää tänne talveksi. Talven olosuhteet vaikuttavat lintujen ravinnonsaantimahdollisuuksiin, mutta silti pesimäseudulla talvehtiminen voi olla turvallisempi vaihtoehto kuin muuttomatkaan lähteminen. Ruokinnan aloitus kannattaa ajoittaa siihen, kun maa jäätyy tai peittyy lumeen. Jos ruokinnan aloittaa, sitä tulee jatkaa läpi talven aina maan sulamiseen saakka.

Tiedosta tautiriskit. Lintujen ruokintapaikat saattavat houkutella paikalle myös muita eläimiä, kuten rottia, myyriä tai hiiriä. Tautiriskin takia ruokintapaikan alusta tulee siivota säännöllisin väliajoin, vähintään aina silloin, kun maa on sula. Siivoaminen ruokintapaikan alapuolelta on tärkeää, sillä linnut saattavat muuten syödä maahan pudonneita siemeniä, joiden seassa on usein ulostetta. Lämpimällä säällä taudit voivat levitä ruokintapaikoilla hyvinkin tehokkaasti.

Ruokintapaikan hygieenisyyteen voi vaikuttaa myös valitsemalla ruokintaan ruokinta-automaatti. Tällöin linnut eivät pääse ulostamaan ruoan joukkoon. Lisäksi ruokintapaikkaa voi siirtää talven aikana muutamalla metrillä.

Ruokintaa harkitessa tulee olla tietoinen mahdollisesta lintuinfluenssariskistä. Ruokaviraston mukaan nykyinen lintuinfluenssatilanne ei vaadi pikkulintujen ruokkimisen lopettamista. Tilannetta on kuitenkin hyvä pitää silmällä.

Valitse ruokintapaikka tarkoin. Ruokintapaikka kannattaa pyrkiä valitsemaan niin, että petolinnuilla ei ole suoraa näköyhteyttä siihen. Puun oksien suojaan sijoitettu ruokintalaite voi olla turvallinen valinta. Muista, että ruokintapaikalla tapahtuva saalistus voi olla jossain määrin väistämätöntä. Myös petolinnut kaipaavat talvisin ruokaa, ja pikkulinnut ovat petolintujen normaalia ravintoa.

Tarjoa oikeanlaista ruokaa. Talvisin linnuille sopivaa ruokaa ovat kuorettomat auringonkukansiemenet, pähkinät sekä tali. Pesimäaikaan keväisin ja kesäisin ruokinta ei kannata, sillä poikasten kasvu ja kehitys vaatii hyönteisravintoa – ja väärä ravinto voi johtaa esimerkiksi poikasten kehityshäiriöihin.

Sorsia talvella

Oli kyseessä sitten vesilintujen tai pikkulintujen ruokita, muista, että ruokkimalla eläimiä puutut aina niiden elämään. Jos haluat todella auttaa luonnonvaraisia eläimiä, siihen on monia muita keinoja ruokinnan sijaan. Luonnonvaraiset eläimet kärsivät paljon roskista. Roskien poistaminen luonnosta onkin oiva tapa auttaa luonnonvaraisia eläimiä. Sillä ei ole mahdollisia sivuvaikutuksia, toisin kuin ruokinnalla. Kuva: Mabel Amber/Pixabay

Ruokkisinko vesilintuja?

Vesilintujen ruokkiminen ei ole täysin ongelmatonta. Etenkin kesäisin vesilintujen tukiruokinta on useimmiten tarpeetonta, sillä linnut löytävät riittävästi ravintoa luonnosta. Lisäksi luonnon tarjoama ravinto on linnuille huomattavasti sopivampaa kuin ihmisen usein tarjoama leipä.

Aloita vesilintujen ruokinta vasta, kun pois muuttavat linnut ovat jo lentäneet maasta. Jotkin sorsapopulaatiot ovat oppineet saavansa ravintoa ihmisiltä läpi vuoden ja ne saattavat jäädä kaupunkiympäristöön talvehtimaan. Suomesta löytyykin sorsapopulaatioita, jotka ovat talvehtineet täällä jo vuosikymmeniä.

Jotta uudet sorsat eivät oppisi tukeutumaan ihmisen tarjoamaan ravintoon, tulisi vesilintujen talviruokinta ajoittaa mahdollisimman myöhään talvella. Tällöin muuttokykyiset yksilöt ovat ehtineet jo muuttaa pois. Jos talvi on leuto, Suomeen jääneillä yksilöillä on paremmat mahdollisuudet löytää ravintonsa luonnosta myös talvisin. Kovilla pakkasilla ja vesien jäätyessä tukiruokinnasta on aidosti hyötyä.

Vesilintuja ei pidä ruokkia leivällä. Leivällä ruokkiminen voi johtaa poikasten kehityshäiriöihin: poikasille voi kehittyä vääristä ravintoaineista johtuva enkelinsiipi-niminen kehityshäiriö, jossa siiven luut kasvavat kieroon ja siipisulat kääntyvät ylöspäin. Enkelinsiivestä kärsivä lintu ei kykene lentämään, ja se joudutaan yleensä lopettamaan. Normaalisti vesilintujen ravinto koostuu pääosin kasveista. Enkelinsiiven uskotaan johtuvan geneettisestä alttiudesta, ravinnon liiallisesta hiilihydraatti- ja proteiinipitoisuudesta sekä riittämättömästä määrästä E-vitamiinia, kalsiumia ja mangaania. Kuva: Ivabalk/Pixabay

Jos aloitat ruokinnan, jatka ruokintaa läpi talven. Jos tukiruokintaan tottuneen sorsapopulaation ruokinnan lopettaa äkisti, sorsat voivat kuolla, sillä ne eivät ole oppineet hankkimaan ravintoa itse talvisin.

Älä ruoki vesilintuja kesäisin. Vesilintujen kesäruokintaa kannattaa välttää. Näin uudet sorsa- tai muut vesilintupopulaatiot eivät totu ihmisen tarjoamaan ravintoon.

Valitse vesilinnuille sopiva ruoka. Talviruokinnassakaan paras vaihtoehto ei ole tarjota leivänkannikoita. Lintujen ruokavalio vaihtelee vuodenajasta ja kehitysvaiheesta riippuen. Talvella ravinnoksi voi tarjota esimerkiksi liotettuja viljoja tai vesilinnuille tarkoitettua täysravintoa eli pellettejä, kuten Korkeasaaren sivuilla neuvotaan. Myös pilkotut vihannekset ovat hyvä vaihtoehto silloin, kun ne eivät ole vaarassa jäätyä.

Muista hygienia. Vesilintuja ruokkiessa tulisi ruokaa viedä vain sen verran, kuin linnut yhdellä kertaa syövät. Näin voidaan ennaltaehkäistä toisten eläinten, kuten rottien, ruokintapaikalle löytämistä. Erityisesti valkoisen leivän päätyessä ympäristöön se voi edesauttaa tautien leviämistä. Lisäksi leipä voi houkutella paikalle toisia eläimiä.

Lintuinfluenssaa esiintyy vesilinnuilla paljon muihin luonnonvaraisiin lintuihin verrattaessa. Vesilintujen ruokinnassa tuleekin olla tietoinen kyseisen alueen lintuinfluenssatilanteesta. Lisäksi tulee noudattaa valvontaeläinlääkärin suosituksia ruokinnan rajoittamiseen liittyen, jotta tautiriskit voidaan minimoida.

i
Lintujen talviruokinta – muista nämä:

· Jos haluat ruokkia lintuja, tiedosta vastuusi. Lintulaudan ylläpitämiseen tulee sitoutua koko talveksi. Kun tarjoat mille tahansa linnulle ravintoa, tiedosta, että asetat linnun mahdollisesti haavoittuvaiseen asemaan. Lintujen ruokinta on aina jossain määrin luonnon tasapainoon puuttumista.

· Pikkulintujen ruokinnan aloitus kannattaa ajoittaa siihen, kun maa jäätyy tai peittyy lumeen. Jos ruokinnan aloittaa, sitä tulee jatkaa läpi talven, maan sulamiseen saakka. Vesilintujen ruokinta aloitetaan vasta, kun maasta muuttavat populaatiot ovat lähteneet muuttomatkalleen.

· Selvitä tarkkaan, millainen ravinto on ruokkimillesi linnuille parasta. Selvitä myös tavat, joilla voit huolehtia hygieniasta ruokinnassa. Sitoudu hygienian ylläpitoon.

· Suomessa talvehtivat sorsapopulaatiot jäävät Suomeen siksi, että ihmiset ovat totuttaneet ne tukiruokintaan. Jotta uusia vastaavia populaatioita ei syntyisi, älä ruoki sorsia kesäisin.

· Muista, että sellaisen populaation ruokintaa, joka on siihen jo vuosikausia tottunut, ei tulisi talvella lopettaa. Jos alueella on lintuinfluenssariski, tulee ruokinnassa noudattaa valvontaeläinlääkärin suosituksia.

Skip to content