Näkökulma

Kohti edistyksen ja onnellisuuden maata

10.03.2022 Maria Lindqvist 2 min
Kuva: Marjo Kokkonen
10.03.2022 Maria Lindqvist 2 min

Näyttää siltä, että 12 vuoden työrupeama alkaa olla loppusuoralla. Laki eläinten hyvinvoinnista on juuri tällä hetkellä hallituspuolueiden käsittelyssä, ja viimeistään ensi syksynä eduskunta pääsee viimein äänestämään uudesta eläinten hyvinvointilaista.

Tässä tilanteessa on toki oltu aikaisemminkin, kun vuonna 2018 hallitus teki asiasta lakiesityksen, joka sittemmin raukesi vaalikauden päättyessä. Eläinten kannalta viivästyksellä on myös hyvät puolensa, sillä saimme sitkeän vaikuttamistyön tuloksena nyt julkaistuun lakiluonnokseen muutamia parannuksia, joista tärkeimmät ovat uusien porsitushäkkien kielto, lemmikkien verkkokaupan tiukempi säätely ja eläimille haitalliseen jalostukseen puuttuminen.

Lakiluonnoksessa on kuitenkin useita kohtia, erityisesti tuotantoeläinten kohdalla, joissa on pakko pystyä parempaan. Selvää on, että kaikkia puutteita ei ole mahdollista korjata, koska talouden reunaehdot valitettavasti käytännössä sanelevat sen, miten tuotantoeläimiä pidetään. Päätimme siksi keskittyä tavoittelemaan hallitusneuvottelujen aikana vielä porsaiden kirurgisen kastraation kieltoa, häkkikanalakieltoa, löytöeläinten kuljetuksen järjestämistä talteenottopaikkaan sekä eläinsuojeluvalvonnan resurssien kaksinkertaistamista, jota arviomme mukaan tarvitaan, jotta lain edellyttämä taso valvonnassa voidaan toteuttaa.

 

Lakiluonnoksessa on kuitenkin useita kohtia, erityisesti tuotantoeläinten kohdalla, joissa on pakko pystyä parempaan.

Otamme lähiviikkojen aikana yhteyttä hallituspuolueiden kansanedustajiin, ja pyydämme heitä vielä parantamaan lakiesitystä. Tulemme myös julkistamaan kansanedustajien kannat parannusehdotuksiimme, jotta kansalaiset saavat tietoa äänestyskäyttäytymisensä tueksi.

Kaikki eläinten puolestapuhujat ovat huolissaan siitä, että laki jää hampaattomaksi. Laki eläinten hyvinvoinnista tulee olemaan voimassa ainakin 20 vuotta ja määrittelee hyvin pitkälle sen, millaisen elämän sadat miljoonat eläimet saavat elää. Samalla päätetään siitä, millaista Suomi-kuvaa maailmalle levitämme.

Tarvitsemme SEYn tukijoiden ja kaikkien eläinten ystävien apua, jotta lain pahimmat puutteet saadaan vielä korjattua. Seuraathan siis SEYn viestintää sosiaalisessa mediassa.

i

Maria Lindqvist on SEYn viestintäpäällikkö.

Skip to content