Arvostelut

Kirja-arvostelu: Hyvät aikeet – Miksi autamme ja mitä siitä seuraa?

08.01.2021 Sohvi Silius 3 min
Kuva: Atena
08.01.2021 Sohvi Silius 3 min

Mari Manninen: Hyvät aikeet – Miksi autamme ja mitä siitä seuraa?
Atena 2020

Mari Mannisen teos Hyvät aikeet – Miksi autamme ja mitä siitä seuraa? (Atena 2020) tarttuu auttamisen ja hyväntekeväisyyden teemoihin. Teos käsittelee erilaisia auttamisen muotoja kerjäävän romanin auttamisesta orpokotiturismiin ja löytökoirien pelastamiseen. Informatiivisia osuuksia värittävät avustustyötä tekevien haastattelut sekä Mannisen kertomukset hänen omilta matkoiltaan. Teksti on kauttaaltaan sujuvaa, mielenkiintoista ja helppolukuista.

Teoksessa pohditaan motiiveja auttamistyön taustalla sekä vaikutuksia, joita auttamisella on. Manninen suhtautuu auttamistyöhön analyyttisen kriittisesti ja nostaa esiin myös mahdollisia negatiivisia seurauksia, joita autettaville voi koitua. Teos käsittelee pääosin yksilötason auttamistyötä, mutta kannustaa lukijaa myös poliittiseen vaikuttamiseen.

Eläinten auttamista käsitellään kirjassa useampaankin otteeseen. Yksi kokonainen luku on omistettu Viipurin koirat -järjestön auttamistoiminnan tarkasteluun ja haastattelussa on myös Animalian entinen toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara. Muissakin kirjan osioissa eläinten auttaminen nousee esiin, esimerkiksi toimittajan tehdessä vapaaehtoistöitä elefanttien suojelukeskuksessa Laosissa. Eläinsuojelun parissa toimiville kirjan eläinosiot eivät välttämättä tarjoa kovin paljon uutta tietoa, mutta ovat silti mielenkiintoista luettavaa.

Käsiteltäviä auttamisen muotoja on teoksessa paljon, eikä yksittäisiin aiheisiin ehditä sukeltaa joka kohdassa kovin syvälle. Monessa kohdassa lukijalle jääkin halu tietää aiheesta lisää. Kirjaan kannattaa suhtautua ennemmin oman pohdinnan herättelijänä kuin tyhjentävänä analyysina erilaisista auttamisen muodoista.

Mannisen teos on kokonaisuutena mielenkiintoista luettavaa kaikille auttamistyötä tekeville. Teos herättelee pohtimaan motiiveja oman auttamistyön taustalla ja pysähtymään sen äärelle, mitä itse saa auttamisesta. Vaikka kirja suhtautuu ajoittain auttamistyöhön hyvinkin kriittisesti, sen pohjavire on kuitenkin positiivinen ja kannustaa puuttumaan ympäröivän yhteiskunnan epäkohtiin.

Skip to content