Uutiset

Ilman SEYn neuvojia moni hädässä oleva eläin jäisi ilman apua

SEYn eläinsuojeluneuvoja on helposti lähestyttävä auttaja, kun epäilee eläimen olevan hädässä. Uusien neuvojien haku alkaa lokakuussa.
01.10.2020 Heidi Aarnivuo 4 min
Kuva: Riikka Ala-Hulkko
SEYn eläinsuojeluneuvoja on helposti lähestyttävä auttaja, kun epäilee eläimen olevan hädässä. Uusien neuvojien haku alkaa lokakuussa.
01.10.2020 Heidi Aarnivuo 4 min

Syksyn saapuessa SEYn vajaat parikymmentä luonnonvaraisiin eläimiin erikoistunutta neuvojaa saavat hieman hengähtää. Kevään korvalta lähtien he ovat vastanneet huolestuneiden kansalaisten yhteydenottoihin jopa kymmeniä kertoja päivässä. Neuvonnan lisäksi loukkaantuneita, sairaita tai emonsa hylkäämiä luonnonvaraisia eläimiä on kuljetettu hoitoon tai hoidettu itse ja vapautettu takaisin luontoon.

Ympäri vuoden neuvojaverkostoa työllistävät yhteydenotot ja eläinsuojeluilmoitukset lemmikkieläimistä, erityisesti koirista ja kissoista. Lemmikkieläimiä koskevat ilmoitukset ovat olleet kasvussa koko 2010-luvun, ja viime vuosina kasvussa ovat olleet erityisesti vakavien tapausten määrät. Useiden tapauksien taustalla ovat ihmisten sosioekonomiset ongelmat, mutta myös harkitsematon lemmikin hankinta ja tiedonpuute aiheuttavat kärsimystä eläimille.

Keväällä koronavirus sulki ihmiset koteihinsa, mikä näkyi myös SEYlle tehdyissä eläinsuojeluilmoituksissa. Koronavirusepidemian aikaisten rajoitusten vuoksi neuvojat ovat tehneet neuvontakäyntejä tapauskohtaisesti harkiten. Käyntejä on tehty ensisijaisesti kohteisiin, jotka ovat saatujen tietojen perusteella kiireellisiä ja välttämättömiä.

Neuvojalla täytyy olla eläinosaamista ja ihmistuntemusta

SEYn neuvoja edistää eläinten hyvinvointia antamalla ihmisille neuvoja hyvästä eläintenpidosta. Neuvonta ja valistus vaatii paljon tietoa eläinten tarpeista, oikeasta hoidosta ja kohtelusta.

Neuvojalla on kuitenkin oltava ennen kaikkea rohkeutta kohdata erilaisia ihmisiä ja ihmiskohtaloita kunnioittavasti ja arvostavasti. Jotta voi auttaa eläintä, on autettava myös ihmistä.

– Eläinten takia tällainen työ kannattaa, mutta pelkästään eläinten takia neuvojaksi ei kannata lähteä. Tärkeää on halu oppia uutta, taito kuunnella ja keskustella ilman provosoitumista ja olla se ”joku muu”, jonka ihmiset aina ajattelevat auttavan eläintä. Järki pitäisi muistaa pitää edellä tunteita, vaikka joskus se on mahdotonta, sanoo Pohjois-Karjalassa neuvojana toimiva Tiina Sormunen.

Minna Andrejeff toimii neuvojana Pohjanmaalla. Myös hän painottaa ihmissuhdetaitoja.

– Kyky tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen on ehdoton vaatimus. Sosiaaliset taidot joutuvat usein koetukselle. Hyvä stressinhallintakyky on avuksi. Empatiakykyä myös ihmisiä kohtaan ja ymmärrystä erilaisia elämäntilanteita ja elämänkohtaloita kohtaan tarvitaan.

Neuvojat tekevät tärkeää vapaaehtoistyötään oman ansiotyönsä ja muun elämänsä rinnalla, usein jopa niiden kustannuksella. Mikä saa ihmisen vuodesta toiseen vapaaehtoisesti tinkimään omastaan eläinten hyväksi?

– Itselle tärkein motivaattori on auttamisen halu, ja sen sisäistäminen, että jokainen askel oikeaan suuntaan vie asioita eteenpäin. Pienetkin muutokset eläinten oloissa, pienetkin onnistumiset ovat tärkeitä, ja sitä kautta saadaan maailmaa muutettua eläinystävällisempään suuntaan, kiteyttää motiivinsa Pirkanmaan neuvoja Minna Hölttä.

Kuva: Pia Viirola

Neuvojan täytyy sitoutua ja vetää rajoja

SEYn vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvojatoiminta on välttämätöntä. Eläinsuojeluviranomaiset eivät ehdi tai pysty hoitamaan kaikkia tapauksia, ja viranomaistoiminnan laadussa saattaa olla isojakin alueellisia eroja. Neuvojat puuttuvat jo ilmenneisiin ongelmiin eläinten pidossa, mutta tekeminen painottuu eritoten ennaltaehkäisevään työhön.

Neuvojat toimivat yhteistyössä eläinsuojelukentän eri toimijoiden kanssa. Aina yhteistyö ei yrityksistä huolimatta toimi, mikä saattaa turhauttaa ja jopa lannistaa.

– Neuvojana voi saada itsensä kulutettua loppuun. Henkinen kuorma on monesti aika suuri ja seurana on usein myös riittämättömyyden tunne. Alusta asti kannattaa pohtia omaa jaksamista ja vetää selkeät rajat, joista pitää kiinni. Löytää keinoja, joilla purkaa raskasta taakkaa, jota eläinkohtalot ja riittämättömyyden tunteet saattavat aiheuttaa, Minna Andrejeff sanoo.

Monipuolinen tehtävänkuva helpottaa neuvojatoimintaan sitoutumista. Neuvojatyön perustaa ovat puhelinneuvonta ja eläinsuojeluilmoitusten perusteella tehtävät neuvontakäynnit. Niiden lisäksi tai sijaan neuvoja voi keskittyä luonnonvaraisiin eläimiin, tehdä kouluvierailuja ja edustaa eri medioissa ja tapahtumissa.

Minna Andrejeff on löytänyt Eläinsuojelu-chatissa päivystämisestä oman juttunsa ja aikoo jatkossa käyttää siihen enemmänkin aikaansa. SEYn kotisivuilta löytyvässä chatissa on mahdollista kysyä ja keskustella eläinsuojelusta neuvojan kanssa ja tarvittaessa ilmoittaa eläinsuojeluongelmista.

Lisää neuvojia tarvitaan koko maahan

Nykyisen noin seitsemänkymmenen neuvojan verkostoon tarvitaan lisää uusia toimijoita ympäri Suomen. Uusien neuvojien haku on 1.–31.10.2020. Hakemusten perusteella osa hakijoista haastatellaan. Hakemuksen ja haastattelun perusteella osa valitaan maksuttomaan neuvojaksi perehdyttävään koulutukseen, joka on kahden viikonlopun mittainen.

Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy etätehtäviä, itseopiskelua ennalta määrätyistä materiaaleista ja neuvojatyön harjoittelua. Lopulliset neuvojavalinnat tehdään koulutuksen jälkeen. Uudet neuvojat pääsevät aloittamaan tehtävässä aikaisintaan kesän kynnyksellä ensi vuonna.

Polku neuvojaksi on syystä monivaiheinen. Neuvojana toimiminen on raskasta ja vaativaa, eikä työ tekemällä lopu. Vie vuosia, että neuvoja oppii tuntemaan oman vastuualueensa niin maantieteellisesti kuin asiasisällöllisesti ja kasvaa luottamustehtäväänsä. Työ koetaan palkitsevaksi, mutta kiitosta saa usein odottaa. Vaikka neuvojaksi valitulta edellytetään heti aktiivista tarttumista toimeen, on hyvä tiedostaa omat rajansa.

SEY huolehtii neuvojiensa työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Samanhenkisestä seurasta saa voimaa jatkaa työtä eläinten puolesta.

i
Eläinsuojeluneuvonta
 • 67 eläinsuojeluneuvojaa
 • 80 prosentissa Suomen kunnista
 • kaikissa maakunnissa paitsi Ahvenanmaalla
 • kansalaisten neuvontaa n. 20 000 kertaa vuodessa
 • neuvontakäyntejä eläinten pitopaikkoihin n. 1 300 vuodessa
 • suurin osa käynneistä koskee koiria ja kissoja
 • luonnonvaraisten eläinten hoito
 • moniammatillista yhteistyötä
 • käyntejä myös eläinkaupoissa, sirkuksissa, eläinkilpailuissa
 • kouluvierailut, messut, haastattelut, artikkelit ja jutut
 • neuvojana toimitaan keskimäärin 10 – 15 vuotta
 • vuodesta 1902.

Toiminnan mahdollistaa

 • tuki ja vahva verkosto
 • kilometrikorvaukset neuvontakäynneistä
 • suojavarusteet ja työvälineet
 • säännöllinen, maksuton täydennyskoulutus
 • tapaturma- ja vastuuvakuutua

Tutustu neuvojaverkostoomme osoitteessa sey.fi/elainsuojeluneuvojat.

i
Eläimet tarvitsevat sinua – SEY hakee uusia eläinsuojeluneuvojia

Haluatko vaikuttaa ja edistää eläinten hyvinvointia ja lisätä tietoa eläimen oikeasta hoidosta ja kohtelusta?
Haluatko sitoutua ja toimia eläinten puolesta säännöllisesti ja pitkäjänteisesti?
Haluatko kasvaa luotettavaksi eläinsuojelukentän asiantuntijaksi?
Uskallatko kohdata hädässä olevan eläimen ja hädässä olevan ihmisen, haluatko auttaa?

Hae tekemään merkityksellistä ja vaativaa vapaaehtoistyötä.

SEYn eläinsuojeluneuvoja on vaitiolovelvollinen kansalainen, joka antaa neuvoja eläinten pidosta muun muassa puhelimessa ja chatissa ja tekee neuvontakäyntejä eläinten pitopaikkoihin. Jokainen eläinyksilö on neuvojalle arvokas.

Koulutamme ja valtuutamme valitut henkilöt tehtävään.

Tarvitsemme uusia neuvojia koko maahan.

Hakemusten perusteella osa hakijoista haastatellaan. Hakemuksen ja haastattelun perusteella osa valitaan neuvojaksi perehdyttävään maksuttomaan koulutukseen, joka järjestetään 20.–21.2. ja 20.–21.3.2021 Helsingissä.

Oletko etsimämme tekijä? Lue lisää ja täytä hakemus 31.10.2020 mennessä osoitteessa sey.fi/elainsuojeluneuvojaksi

Kirjoittaja on SEYn neuvojatoiminnan koordinaattori. Jutussa esiintyvät neuvojat ovat verkoston uusimpia eli vuonna 2018 neuvojaksi valittuja.

Skip to content