Näkökulma

Lyhytkuonoisten koirarotujen tervehdyttämiseen voidaan käyttää useita keinoja

Lyhytkuonoiset koirarodut ovat viime vuosina olleet paljon esillä terveysongelmiensa vuoksi, Katariina Mäki kirjoittaa.
21.09.2018 Katariina Mäki 3 min
Lyhytkuonoiset koirarodut ovat viime vuosina olleet paljon esillä terveysongelmiensa vuoksi, Katariina Mäki kirjoittaa.
21.09.2018 Katariina Mäki 3 min

Lyhytkuonoiset koirarodut ovat viime vuosina olleet paljon esillä terveysongelmiensa vuoksi. Mikä oikeastaan onkaan lyhytkuonoinen koirarotu? Millainen lyhytkuonoisuus altistaa terveysongelmille, erityisesti esillä olleille hengitysvaikeuksille? Kuonojen pituudessa kun esiintyy kahta äärilaitaa ja kaikkea siltä väliltä.

Brittiläisessä tutkimuksessa hengitysvaikeuksia esiintyi ainoastaan koirilla, joiden kuono oli lyhyempi kuin puolet kallon pituudesta. Mitä lyhyempi kuono, mitä ahtautuneemmat sieraimet ja mitä paksumpi kaulanympärys, sitä suurempi riski. Kaikki lyhyempikuonoiset rodut eivät siis kuulu siihen joukkoon, joiden hengityksestä ollaan huolissaan.

Kennelliiton johtama pohjoismainen työryhmä on nimennyt pikaisimpien toimenpiteiden tarpeessa oleviksi roduiksi englanninbulldoggin, ranskanbulldoggin ja mopsin. Näissä roduissa esiintyy yleisesti hengitysvaikeuksille altistavia piirteitä. Liioiteltu ulkomuoto altistaa rotujen yksilöt myös tietyille muille sairauksille.

 

Liioiteltu ulkomuoto altistaa rotujen yksilöt myös tietyille muille sairauksille.

Jotta koirista saataisiin terveempiä, näiden rotujen rotuyhdistykset ovat tehneet roduilleen jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO), jotka sisältävät suositukset jalostuskoirien terveystutkimuksiksi. Jokaisen pennunostajan soisi tutustuvan näihin ohjelmiin tarkasti ennen pennun hankintaa. Lisäksi yhdistykset ovat ottamassa käyttöön pakollisia terveystutkimuksia kaikille rekisteröitävien pentueiden vanhemmille. Kuka tahansa voi tarkistaa tutkimusten tulokset Kennelliiton avoimesta jalostustietojärjestelmästä.

Ensi vuoden alusta järjestelmään on mahdollista tallentaa koiranomistajan niin halutessa myös eläinlääkärin ilmoitus koiralle hengitysongelmien vuoksi tehdystä leikkauksesta. Lisäksi kaikilla roduilla aletaan pitää kirjaa keisarileikkauksista.

Ulkomuodon liioittelun syynä nähdään usein rotujen ulkomuotojalostuksen ohjenuorat, rotumääritelmät. Rotumääritelmästä on vastuussa rodun kotimaa. Siksi me suomalaiset voimme itse muuttaa vain kotimaisten rotujemme rotumääritelmiä. Kennelliitto on kuitenkin mukana kansainvälisessä työssä ongelmallisten rotumääritelmien muokkaamiseksi niin, että ne ohjaavat tervettä anatomiaa kohti. Sitä vaatii jo eläinsuojelulainsäädäntömmekin.

 

 

Ulkomuodon liioittelun syynä nähdään usein rotujen ulkomuotojalostuksen ohjenuorat, rotumääritelmät.
Rotumääritelmien tekstejä voidaan tulkita monin eri tavoin. Siksi pohjoismaiset kennelliitot ovat laatineet yhdessä ohjeistuksen koiranäyttelyissä tarkkailtavista roduista sekä anatomisista ääripiirteistä.Nopein tie ääripiirteiden aiheuttamien ongelmien poistamiseen on yksinkertaisesti purkaa nämä piirteet roduista pois. Rakenneominaisuudet ovat voimakkaasti periytyviä, joten niiden jalostaminen on nopeaa – varsinkin, jos jalostukseen ollaan valmiita tarvittaessa käyttämään myös sukulaisrotujen koiria. Tämä olisi pidemmän päälle myös harrastajille kaikkein edullisimmaksi tuleva tie.

Ääripiirteitä esiintyy huolestuttavassa määrin myös muilla kotieläinlajeilla. Niin kauan kun meillä on liioiteltuja ulkomuotopiirteitä, on meillä myös niistä johtuvia terveysongelmia. Asiaa ei pelasta se, että kaikki liioitellut yksilöt eivät ole sairaita. Jos eläimille jalostettavien ominaisuuksien tiedetään altistavan sairauksille, on yksikin sairastunut yksilö liikaa.

i

Katariina Mäki on MMT, jalostusagronomi ja Suomen Kennelliiton jalostusasiantuntija.

Skip to content