Uutiset

Korvaamattoman tärkeitä lahjoituksia: Testamenttilahjoittaminen on tärkeä tukimuoto eläinsuojelutyölle

Moni meistä jättää testamentin tekemättä. Testamenttilahjoittaminen on tärkeä tukimuoto eläinsuojelutyölle, ja pienelläkin osatestamentillä on iso merkitys.
05.04.2018 Aura Yliselä
Grafiikat: Sari Toivola
Moni meistä jättää testamentin tekemättä. Testamenttilahjoittaminen on tärkeä tukimuoto eläinsuojelutyölle, ja pienelläkin osatestamentillä on iso merkitys.
05.04.2018 Aura Yliselä

Testamenttilahjoittaminen hyväntekeväisyysjärjestöille on yleistynyt viime aikoina, mutta se ei vieläkään ole Suomessa kovin yleistä. Suomalaiset tekevät ylipäätään melko vähän testamentteja. Testamentin on tehnyt vain noin joka kymmenes suomalainen. Mikäli testamenttia ei ole tehnyt eikä läheisiä sukulaisia ole, perintö voi viime kädessä mennä valtiolle.

Yleishyödyllisten yhteisöjen, kuten SEYn, ei tarvitse maksaa perintöveroa, joten hyväntekeväisyyteen testamentattu omaisuus menee täysimääräisenä järjestön hyväksi. SEYlle testamentit ovat elintärkeitä, sillä liiton toiminta eläinten puolesta pyörii lähes täysin lahjoitusvaroin.

Testamentilla voi lahjoittaa hyväntekeväisyyteen joko koko testamentilla määrättävän omaisuutensa tai vain osan siitä. Pienelläkin osatestamentilla on iso merkitys.

SEYn toiminnan luotettavuus vakuutti Minnan

Helsinkiläinen Minna teki muutama vuosi sitten testamentin SEYlle.

– Olin jo pitempään etsinyt kohdetta, jolle testamentin voisi tehdä. Minulla oli muutamia ehdottomia vaatimuksia siitä, millaiselle järjestölle testamentin voisi tehdä. Kuten se, että kyse ei ole mistään suuresta ja kansainvälisestä järjestöstä. Halusin kohteen myös olevan täysin suomalainen.

Minnan mielestä SEYn toiminta on asiallista, valistavaa ja myös hauskaa. SEY vastaa hänen arvojaan ja on luotettava järjestö.

– Lisäksi uskon, että SEYn toiminta jatkuu hyvänä myös tulevina vuosina. Testamentin teko kävi tosi helposti. SEY järjesti tilaisuuden, jossa eräs asianajotoimisto kävi kertomassa testamentin teosta ja tarjosi sen tekemistä edullisesti. Koska testamentin teko on tarkkaan säädeltyä, ja jotta se olisi pätevä, on tärkeää varmistaa, että sen tekee asiantunteva henkilö.

Minna neuvoo miettimään, millaiset arvot ovat itselle tärkeitä ja minkälaiseen toimintaan haluaa sitoutua.

– Testamentin saajaa ei yleensä vaihdeta. Sen takia on rauhassa mietittävä, minkä järjestön toiminta todennäköisimmin vastaa omaa ajatusmaailmaa pitkänkin ajan jälkeen.

Maksutonta testamenttineuvontaa SEYn kautta

SEY tarjoaa kiinnostuneille maksutonta testamenttineuvontaa sähköpostitse ja puhelimitse. SEYn vapaaehtoinen testamenttineuvoja, juristi Leena Mustonen aloitti testamenttiin liittyviin kysymyksiin vastaamisen viime vuonna.

– Olen ollut SEYn jäsen vuosikausia, mutta aiemmin en ollut konkreettisesti toiminnassa mukana. Olen jo kauan miettinyt, millä tavoin pystyisin tekemään eläinten puolesta enemmän. Ihailen suuresti kaikkia niitä ihmisiä, jotka tekevät pyyteettömästi työtä eläinten auttamiseksi ja suojelemiseksi. Nyt minulle tarjoutui tilaisuus hyödyntää koulutustani eläinten hyväksi tehtävään työhön ja olen siitä erittäin onnellinen, Mustonen kertoo.

Testamenttilahjoitusten avulla pystytään tekemään paljon eläinten auttamiseksi. Jokainen lahjoitus on tärkeä. Mustonen kertoo, ettei testamentin tekeminen ei ole vaikeaa.

– Kuitenkin moitteettoman lopputuloksen aikaansaamiseksi kannattaa olla yhteydessä lakiasiantuntijaan, jotta voi olla täysin varma, että testamentti on muotoseikoiltaan sekä testamentin tekijän tilanteen huomioon ottaen oikein laadittu.

Testamentin teossa on hyvä olla tarkkana

Lainsäädännössä on asetettu testamentille tiukat muotovaatimukset, joiden on täytyttävä, jotta testamentista tulee oikeudellisesti pätevä. Vähimmäisvaatimuksena on, että testamentti on allekirjoitettu ja kahden esteettömän, yhtä aikaa läsnä olevan todistajan todistama asiakirja.

Testamentti on syytä otsikoida testamentiksi ja sen tulee olla päivätty testamentin tekemisen päivämäärälle. Testamentista on myös käytävä ilmi testamentin tekijän tahto mahdollisimman selkeästi.

– Suosittelen, että erityisesti silloin kun lahjoituksen kohteena on hyväntekeväisyysjärjestö, testamentin tekijä avaisi vaikkapa muutamalla lauseella sitä, miksi hän tahtoo omaisuuttaan tähän tarkoitukseen luovuttaa. Näin on hyvä tehdä erityisesti tilanteessa, jossa testamentilla poiketaan lakisääteisestä perimysjärjestyksestä ja moitekanne testamentin tekijän kuoleman jälkeen on mahdollinen, Mustonen sanoo.

Hän neuvoo miettimään tarkkaan testamentin sisältöä.

– Onko testamentilla tarkoitus lahjoittaa koko omaisuus, vai onko omaisuutta tarkoitus jakaa useampien edunsaajien kesken? Jos edunsaajia on useampi, mitä omaisuutta kukin saa? Ketkä voivat todistaa testamentin?

Mustonen kertoo, että hänen puoleensa kannattaa kääntyä varsinkin silloin, jos on päättänyt laatia testamentin itse.

– Annan maksutonta neuvontaa kaikenlaisissa testamentin tekemiseen liittyvissä kysymyksissä silloin, kun henkilö on tekemässä testamenttia SEYlle. Niin pientä asiaa ei olekaan, jota ei voisi kysyä. Nopeimmin vastauksen saa lähettämällä minulle sähköpostia.

Mustonen ei voi laatia valmiita testamentteja etänä.

– Autan kuitenkin asiakirjan tekemisessä tarpeen mukaan, jotta jokainen voi olla varma, että testamentista tulee oikeudellisesti pätevä ja omaa tahtotilaa parhaiten kuvaava.

i
Tilaa SEYn testamenttiopas

SEY on julkaissut testamenttioppaan. Esitteen voit tilata osoitteesta sey.fi/testamentti tai puhelimitse p. 040 830 1709. Testamenttioppaasta löydät muun muassa perustietoa eläinsuojeluun testamenttaamisesta, testamenttimallin sekä sinua palvelevan SEYn vapaaehtoisen lakiasiantuntijan yhteystiedot.

Skip to content