Artikkelit

Muista auttaa loukkaantunutta eläintä

03.10.2017 Maria Lindqvist 5 min
Laki määrää, että hädässä olevaa luonnoneläintä on autettava. Kuvitus: Olga Veselovskaya
03.10.2017 Maria Lindqvist 5 min

Auton alle jäänyt orava on keskellä tietä ja pyrkii eteenpäin. Se raahaa etujaloillaan takaosaansa. Mitä sille pitäisi tehdä?

Suurin osa meistä on joutunut ulkona liikkuessaan tilanteeseen, jossa kohtaa loukkaantuneen luonnoneläimen. Karanneille ja vahingoittuneille lemmikkieläimille on osoitettu viralliset talteenottopaikat, joista voi ainakin kysyä neuvoa, mutta miten pitäisi toimia kärsivän luonnoneläimen kohdatessaan? Kuka niistä vastaa?

Laki antaa osviittaa siitä, mitä pitää tehdä: Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan. (Eläinsuojelulaki 14 §)

Laki siis määrää, että hädässä olevaa luonnoneläintä, esimerkiksi juuri auton alle jäänyttä, mutta vielä hengissä olevaa oravaa, on autettava. Tämä velvoite koskee meistä jokaista. Mistä sitten pystyy erottamaan, milloin eläintä voi vielä auttaa ja milloin eläimen lopettaminen on sille ainoa oikea apu?

Villieläinsairaala tarjoaa apua ja neuvontaa

Helsingin Korkeasaaressa sijaitsevassa Villieläinsairaalassa otetaan vastaan vuosittain noin 900 loukkaantunutta tai orpoa eläintä. Lisäksi puhelimitse annetaan neuvontaa lukuisissa tapauksissa päivittäin. Kesä on sesonkiaikaa.

– On tyypillistä, että meille soittava ihminen ei tiedä, miten loukkaantuneen luonnonvaraisen eläimen kanssa pitäisi toimia. Tavallinen kansalainen ei yleensä osaa itse arvioida, milloin eläimelle on parempi, että se lopetetaan, kertoo Villieläinsairaalan eläintenhoitaja Anne Hirvonen.

Villieläinsairaalan eläintenhoitajat pyrkivät puhelimessa selvittämään eläimen kunnon ja tilan sekä sen, onko eläin mahdollista palauttaa heti tai hoitoa saatuaan luontoon. Joskus soittajaa pyydetään lähettämään valokuvia tilanteen selventämiseksi. Jos on selvää, että eläin tarvitsee apua, se pyydetään tuomaan Villieläinsairaalaan, mikäli se vain on mahdollista.

– Joskus jo puhelun aikana käy selväksi, että eläin on armollisinta lopettaa. Yleensä soittajat eivät kuitenkaan ole päteviä tai halukkaita tekemään sitä itse. Silloin hän voi tuoda eläimen meille tai viedä lähimmälle eläinlääkäriasemalle asianmukaisesti lopetettavaksi. On tärkeää, että eläimen lopettaa henkilö, joka osaa tehdä sen varmasti oikein, ettei eläimelle aiheudu lisäkärsimystä, Hirvonen tähdentää.

Luonnoneläimiin erikoistuneita eläinsuojeluneuvojia

SEYn yli 80 vapaaehtoisesta eläinsuojeluneuvojasta parikymmentä on erikoistunut luonnoneläinten hoitamiseen. Puheluita neuvojille voi kesäisin tulla jopa kymmeniä yhden päivän aikana.

– Vakavimmat tapaukset ovat sellaisia, joissa eläin on jäänyt auton alle ja kituu tai pesästä pudonnut poikanen on joutunut lintujen nokkimaksi. Jos esimerkiksi eläimen siipi tai raaja on irti, on tilanne vakava, ja eläimen lopettaminen armollisinta, kertoo Lohjan alueen eläinsuojeluneuvoja Mari Waltzer.

Eläinsuojeluasetuksessa määrätään tarkemmin, miten eläin tulee lopettaa. Sen mukaan henkilöllä, joka lopettaa eläimen, tulee olla tehtävään riittävät tiedot ja taidot. Eläimelle ei saa aiheutua lopetuksesta tai siirtämisestä tarpeetonta kärsimystä.

– Jos tilanne on varmasti sellainen, että eläin on lopetettava mahdollisimman nopeasti, selvitän aluksi, onko soittaja itse pätevä tai onko soittajan lähipiirissä joku, joka pystyy ja osaa päättää eläimen kärsimykset asianmukaisesti. Tyypillisesti metsästäjillä on tämä taito ja tarvittavat välineet, sanoo Waltzer.

Pinteessä hirvi, kissa tai harakka

Mikä tahansa eläin voi joutua onnettomuuteen. Kaikkia eläimiä ei maallikon kannata lähestyä ja tutkia. Mitä, jos apua tarvitseva eläin onkin hirvi tai vaikkapa suurpeto?

– Isoista hirvieläimistä ja kaikista muistakin riistaeläimistä, kuten myös suur- ja pienpedoista kannattaa ilmoittaa poliisille. Metsästettävien eläinten kohdalla on hyvin tarkkaa, kuka sen saa lopettaa. Jos eläin pakenee loukkaantuneena paikalta, on silloinkin ilmoitettava viranomaisille, jotta eläin pystytään jäljittämään ja lopettamaan, muistuttaa Villieläinsairaalan Anne Hirvonen.

Kun taas lemmikkieläin tarvitsee kiireellistä apua, se on aina parasta viedä lähimmälle eläinlääkäriasemalle.

– Eläinlääkäri on paras henkilö arvioimaan loukkaantuneen eläimen kunnon ja sen, mitkä toimenpiteet ovat eläimen kannalta oikeita. Kun kyseessä on jonkun omistama lemmikkieläin, on eläimen löytäjänkin kannalta parasta, että päätöksen hoidosta tai lopettamisesta tekee asiantuntija, korostaa eläinsuojeluneuvoja Waltzer.

Myös poliisi on eläinsuojeluviranomainen, jolta voi tarvittaessa pyytää neuvoja ja apua. On kuitenkin hyvä muistaa, että poliisi joutuu priorisoimaan tehtävänsä. Eläintehtävät jäävät usein jonon häntäpäähän.

– Sain äskettäin puhelun, jossa soittaja oli löytänyt ketun, jolla oli raaja irti. Tilanteessa ei ollut muuta mahdollisuutta kuin pyytää
soittajaa olemaan yhteydessä poliisiin, jotta eläin lopetettaisiin. Valitettavasti poliisilla oli kestänyt useita tunteja saapua paikalle. Tällaista pitkittynyttä kärsimystä ei eläimelle saisi aiheutua, pahoittelee Waltzer.

SEYn luonnoneläinteema

SEYn tämän vuoden Eläinten viikon ja koko vuoden teemana on luonnonvaraisten eläinten auttaminen. Teeman ympärille järjestetään tapahtumia ja luentoja sekä tuotetaan materiaalia. Kaikilla tarinoilla ei ole onnellista loppua.

– Joskus eutanasia on eläimelle paras apu. Me SEYssä korostamme muiden asiantuntijatahojen tavoin, että loukkaantuneen luonnoneläimen hoidon tulee tähdätä sen vapauttamiseen takaisin luontoon. Luonnoneläimen ottaminen lemmikiksi on laitonta, muistuttaa SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Laki velvoittaa tavallisen kansalaisen pyrkimään auttamaan loukkaantunutta eläintä. Hoitoa tai lopetusta ei siis tarvitse järjestää itse, vaan eläimelle tulee hankkia asianmukaista apua, mikäli se sellaista tarvitsee.

– Päätökset auttamisesta, auttamatta jättämisestä ja lopetuksesta on parasta jättää asiantuntijoille. Kun kohtaa avun tarpeessa olevan luonnoneläimen, asiantuntevia neuvoja saa puhelimitse ainakin SEYn luonnonvaraisiin eläimiin erikoistuneilta eläinsuojeluneuvojilta ja Korkeasaaren Villieläinsairaalasta, Pulli muistuttaa.

Jos siis kansalainen on tilanteessa, jossa huomaa oravan jääneen auton alle ja se on loukkaantunut pahasti, mitä pitäisi tehdä?

– Orava on silloin niin pahasti loukkaantunut, että se on päästettävä kärsimyksistään mahdollisimman pian. Pienen eläimen voi lopettaa itse kovalla iskulla päähän. Ohjeita eläimen nopeaan ja mahdollisimman kivuttomaan hätälopetukseen saat myös asiantuntijalta. Jos et itse osaa tai halua lopettaa oravaa, pyydä paikalle asian osaava henkilö. Jos sellaista ei pikaisesti löydy, kuljeta orava rauhallisesti pimeässä laatikossa lopetetta vaksi eläinlääkäriasemalle, jos sellainen on lähellä. Jos ei, soita poliisille ja pyydä apua. Jos olet epävarma, miten tulisi toimia, pyydä neuvoa asiantuntijalta ennen kuin toimit.

i
Mistä apua loukkaantuneelle eläimelle?
  • Neuvoja kaikissa luonnoneläinongelmissa saa SEYn eläinsuojeluneuvojilta tai Korkeasaaren Villieläinsairaalasta.
  • Kun riistaeläin on loukkaantunut, ota yhteys poliisiin.
  • Isokokoiset ja riistaeläimet lopettaa tarvittaessa paikallinen riistanhoitoyhdistys.
  • Loukkaantuneet lemmikkieläimet on aina vietävä lähimmän eläinlääkärin arvioitavaksi.
  • Kunnaneläinlääkärit antavat ensiapua tai lopettavat vakavasti loukkaantuneita eläimiä viran puolesta.
  • Myös osayksityisistä eläinlääkäreistä auttaa tai lopettaa loukkaantuneita luonnoneläimiä veloituksetta.
  • Eläimen lopetuksen saa suorittaa vain asiansa osaava henkilö. Esimerkiksi metsästäjiltä voi pyytää lopetusapua tilanteessa, jossa lopetus on varmasti oikea ratkaisu.
  • Neuvoja erityisesti pienten luonnoneläinten hätälopettamiseen saa myös SEYn eläinsuojeluneuvojilta tai Villieläinsairaalasta. Pienen luonnoneläimen voi hätälopettaa tarvittaessa itse kovalla iskulla päähän.
Skip to content