Uutiset

ELLU-kurssi avaa ovet eläinten maailmaan

Nuorille suunnatuilla ELLU-eläintaitokursseilla pääsee tutustumaan mahdollisuuksiin toimia eläinten hyvinvoinnin puolesta. Kurssin voi nyt suorittaa myös sähköisesti.
29.03.2017 Pi Mäkilä 3 min
Kuva: Milja Suonvieri
Nuorille suunnatuilla ELLU-eläintaitokursseilla pääsee tutustumaan mahdollisuuksiin toimia eläinten hyvinvoinnin puolesta. Kurssin voi nyt suorittaa myös sähköisesti.
29.03.2017 Pi Mäkilä 3 min

Viime syksynä helsinkiläinen Danina Nieminen, 14, luki SEYn Kirjekyyhky-uutiskirjettä ja huomasi ilmoituksen ELLU-kurssista. Innostus heräsi, ja pian koululainen löysi itsensä kurssilta.

– Olen ollut kiinnostunut eläinsuojeluasioista niin kauan kuin muistan. Tykkään paljon kaikenlaisista eläimistä, ja meillä on kotona kissa, hän kertoo.

Nieminen oli odottanut oppivansa kurssilla lähinnä perustietoa eläinsuojelusta, mutta tiedon määrä ylitti odotukset.

– Opin paljon enemmän uutta kuin osasin odottaa. Kurssilla käsiteltiin muun muassa lemmikkien hoitoa ja hyvinvointia. Opin myös erilaisia vaihtoehtoja lemmikin omistamiselle ja sen, ettei eläinrakkautta todista eläinten suuri lukumäärä, vaan eläinten hyvä hoito ja se, että on kiinnostunut niistä.

SEYn järjestämät ELLU-kurssit on tarkoitettu juuri Niemisen kaltaisille, eläimistä ja niiden hyvinvoinnista kiinnostuneille nuorille.

– Kurssit sopivat 10–16-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka harkitsevat eläimen hankkimista, omistavat jo eläimen tai ovat muuten vain eläinrakkaita, vaasalainen ELLU-kouluttaja Maija Raatikainen kertoo.

Erityisluokanopettajana ja oppilaanohjaajana toimivalla Raatikaisella on pitkä kokemus eläintaitokurssien vetämisestä. Hän on vetänyt erilaisia eläinkerhoja jo yli 20 vuoden ajan. SEYn ELLU-kouluttajakurssin Raatikainen suoritti vuonna 2013. ELLU-kurssien lisäksi Raatikainen toimii myös Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana, SEYn eläinsuojeluneuvojana sekä SEYn hallituksessa.

Lähtökohtana eläinten hyvinvointi

ELLU-kursseille pääsee nyt osallistumaan aiempaa helpommin, sillä kurssin voi nyt suorittaa myös sähköisesti. Danina Nieminen oli yksi ensimmäisistä ELLU-kurssin sähköisesti suorittaneista nuorista.

Sekä sähköisessä että perinteisessä koulutuksessa käsitellään eläinsuojelua, eri eläinlajeja sekä niiden hyvinvointia ja hyvää hoitamista. Kurssin tavoitteena on muun muassa esitellä erilaisia mahdollisuuksia toimia eläinten hyvinvoinnin puolesta, lisätä osallistujien tietoa yleisimmistä lemmikkieläimistä sekä korostaa eläimen omistamisen vastuullisuutta.

– Lähtökohtana on eläimen hyvinvointi. Hyvin suunniteltu ja mielekäs ELLU-tuokio muotoutuu kohderyhmän valmiudet ja motiivit huomioivan tuntisuunnitelman mukaisesti, Maija Raatikainen kertoo.

Se, miten paljon toiminnallisuutta ja teoriaa koulutukseen kuuluu, riippuu osallistujien iästä, lähtökohdista ja vastaanottavuuden tasosta.

– Mitä nuorempia osallistujat ovat, sitä enemmän mukana on oltava toiminnallisuutta. ELLU-koulutus ei ole luennointia. Tavoitteena on, että kurssin suorittaneet ymmärtävät, miten välttämätöntä on luoda lemmikille mahdollisimman hyvin laji- ja rotutyypilliset tarpeet täyttävä elämä. Myös eettiset pohdinnat ja omien asenteiden tunnistaminen kuuluvat ELLU-tuokioihin, Raatikainen summaa.

Raatikaisen mukaan ELLU-kursseille on jatkossa yhä enemmän tilausta, sillä eläinsuojelu ja eläinoikeusasiat kuuluvat koulujen uuteen opetussuunnitelmaan.

– Opettajien tietotaito vaihtelee tässä asiassa valtavasti.

Konkreettisia vinkkejä eläinten kanssa toimimiseen

ELLU-kurssit ovat palkitsevia paitsi koulutettaville nuorille, myös kouluttajalle. Raatikaisen mukaan ELLU-kurssilaiset usein suorastaan janoavat konkreettisia keinoja eläinten auttamiseksi ja eläinsuojelullisista asioista keskusteleminen nuorten kanssa on lähes poikkeuksetta tuloksellista.

– Opetustuokiot ovat aina innostavia ja ne luovat uskoa tulevaisuuteen. Nuorten into ja aito eläinasioihin kohdistuva oppimishalu täyttävät luokkahuoneen. Monesti oppilaat ilmaisevat huoliaan esimerkiksi kaverin hamsterin tilanteesta tai naapurissa asuvan mummon kissoista.

Danina Nieminen kertoo saaneensa kurssilta hyvät eväät eläinten kanssa toimimiseen.

– Eläimet näkyvät omassa arjessani monella tapaa. Kissan hoidon lisäksi tykkään lukea eläimiin liittyvää kirjallisuutta ja pyrin ostamaan tuotteita, joiden valmistuksessa ei ole tehty eläinkokeita. Kurssin suorittaminen oli tosi kivaa ja helppoa, ja sain kurssilta paljon uutta tietoa.

Nieminen uskoo, että ELLU-kurssin suorittaminen voi myös avata uusia ovia sekä vapaa-ajalla että tulevaisuudessa työelämässä.

– Kurssin sisällöstä on kyllä hyötyä kaikkeen toimimiseen eläinten parissa. Uskon, että tulen tarvitsemaan ELLU-kurssilla oppimiani asioita harrastuksissa ja siitä voi olla apua myös, kun haen kesätöitä.

i

SEYn järjestämillä ELLU-kursseilla opitaan lemmikeistä, ravistellaan asenteita ja tutustutaan eläinten hyvinvointiin. ELLU-kurssit sopivat kaikille eläimen hankintaa harkitseville, eläinten omistajille sekä muuten vain eläinrakkaille ihmisille. Myös allergiset ovat tervetulleita.

ELLU-kurssilaiset saavat tietoa eri eläinlajeista, niiden käyttäytymisestä ja hyvästä hoitamisesta.

Kursseja järjestetään ympäri Suomen SEYn jäsenyhdistyksissä. Vetäjinä toimivat koulutetut ELLU-ohjaajat.

ELLU-peruskurssi kestää 12 tuntia, jonka lisäksi järjestetään ELLU-lajikursseja (esim. kanit ja marsut, pikkujyrsijät, koirat, kissat). Lajikursseja voi suorittaa niin monta kuin haluaa.

Kurssin suorittaneille myönnetään Eläintaitokortti ELLU, joka on todistus eläinosaamisesta. Jokaisen lajikurssin jälkeen kurssilainen saa korttiinsa lajikurssiin liittyvän tarran. Tulevat ELLU-kurssit sekä sähköisen ELLU-koulutuksen löydät osoitteesta elaintaito.fi

Skip to content