Näkökulma

Laiton kauppa uhkaa monia luonnonvaraisia eläinlajeja

Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa on yksi maailman tuottoisimmista laittomista toimialoista, AAP:n Rachel Garcia kirjoittaa.
30.03.2016 Raquel Garcia 3 min
Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa on yksi maailman tuottoisimmista laittomista toimialoista, AAP:n Rachel Garcia kirjoittaa.
30.03.2016 Raquel Garcia 3 min

Toimimme AAP-järjestössä kädellisten ja muiden eksoottisten nisäkkäiden eteen. Ajan saatossa olemme tulleet yhä tietoisemmiksi siitä, ettei eläinten pelastaminen ja kuntouttaminen riitä ratkomaan niiden hyvinvointiongelmia, vaan tarvitsemme myös kestäviä, pitkän aikavälin ratkaisuja. Tarvitsemme paremman lainsäädännön niin paikallisella, kansallisella kuin EU:n tasolla turvataksemme eläinten hyvinvoinnin, mutta myös kansalaisten terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi.

Saavuttaakseen tavoitteensa AAP toimii useilla osa-alueilla, muun muassa laittoman luonnonvaraisten eläinten kaupan ehkäisemiseksi.

 

Magotti tulee pian jäämään sarvikuonojen ja norsujen ohella unholaan, ellemme toimi voimallisemmin niiden laittoman kaupan suitsimiseksi.

Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa on yksi maailman tuottoisimmista laittomista toimialoista. Vain ihmiskauppa, väärentäminen ja huumekauppa ovat tuottoisampia. OCTA:n raportissa vuodelta 2011 kerrotaan, että laittoman luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan arvo on 18–26 miljardia euroa vuodessa. EU on kaupan pääasiallinen kohde.

Laiton kauppa koskettaa tuhansia eläin- ja kasvilajeja, ja EU onkin onneksi sitoutumassa entistä tiukemmin niiden laittoman kaupan ehkäisemiseen. Kaikkiin lajeihin ei kuitenkaan ole kiinnitetty riittävää huomiota.

Yksi näistä on magotti eli berberiapina, macaca sylvanus. Sen levinneisyysaluetta ovat Marokko ja Algeria, ja se on yksi harvoja kädellislajeja Saharan pohjoispuolella. Se on IUCN:n uhanalaisten lajien listalla sekä CITESin uhanalaisten lajien kaupan listalla. Luotettavimpien lähteiden mukaan magottipopulaatio on harventunut 17 000 yksilöstä 5000 yksilöön vuodesta 1978. Siitä huolimatta noin 250 magottia pyydystetään ja myydään joka vuosi, lähinnä Marokosta EU:hun. Laiton kauppa onkin yksi tärkeimmistä syistä siihen, miksi lajia uhkaa sukupuutto.

Magotti tulee pian jäämään sarvikuonojen ja norsujen ohella unholaan, ellemme toimi voimallisemmin niiden laittoman kaupan suitsimiseksi. Ennen salakuljetuksesta harjoittivat lähinnä turistit, jotka ostivat berberiapinoita marokkolaisilta toreilta ja salakuljettivat ne mukanaan kotiin. Nyt salakuljetuksesta on tullut organisoitua toimintaa jota hallitsevat rikollisorganisaatiot, joilla on kytköksiä myös muihin salakuljetuksen muotoihin.

 

Vaikka luonnonvaraiset eläimet, erityisesti kädelliset, sopeutuvat erityisen huonosti kotieläimiksi, päätyy valtaosa berberiapinoista yksityisiin koteihin.

Tammikuussa 2014 EU-parlamentti antoi päätöslauselman laittomaan luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvän rikollisuuden torjumiseksi. Siinä listataan toimet, jotka EU:n tulisi ottaa käyttöön laittoman kaupan ehkäisemiseksi niin EU:ssa kuin maailmanlaajuisesti. Toimia tulisi AAP:n mielestä kohdentaa myös berberiapinoiden hyväksi. Esimerkiksi varoja tulisi kohdentaa niiden suojeluun keskittyviin ohjelmiin, sekä Marokossa että Euroopassa.

Ympäristön- ja lajinsuojelun lisäksi EU:n tulisi olla huolissaan kansallisesta terveydestä ja turvallisuudesta. Berberiapinat pyydystetään luonnosta ja salakuljetetaan kohdemaahan ilman minkäänlaista terveystarkastusta tai karanteenia.

Lisäksi täytyy ottaa huomioon eläinten hyvinvointi. Pyydystys- ja kuljetusmetodit ovat hyvin julmia ja tuottavat eläimille vakavaa kärsimystä. Eläimiä myös kuolee prosessissa. Valitettavasti niiden kärsimys ei pääty tähän. Vaikka luonnonvaraiset eläimet, erityisesti kädelliset, sopeutuvat erityisen huonosti kotieläimiksi, päätyy valtaosa berberiapinoista yksityisiin koteihin. Apinat reagoivat epäsopiviin pito-olosuhteisiin aggressiivisella ja muulla ei-toivotulla käytöksellä, jolloin omistajat hylkäävät ne, tavalla tai toisella. Vuosien varrella AAP on pelastanut satoja tällaisia magotteja. Valitettavasti emme voi hiljattain kasvaneista resursseistamme huolimatta auttaa jokaista hädänalaista berberiapinaa. Toimiva lainsäädäntö ja sen valvominen ovatkin aivan yhtä tärkeä tekijä eläinten pelastamisessa.

 

i

AAP (AAP Rescue Center and Sanctuary for Exotic Mammals) on eurooppalainen järjestö, joka on toiminut jo yli 40 vuoden ajan kädellisten ja muiden eksoottisten nisäkkäiden pelastamiseksi, kuntouttamiseksi ja uudelleensijoittamiseksi.

Skip to content